Hà Nội: Phát hiện, kiến nghị thu hồi 4,902 tỷ đồng vi phạm qua thanh tra hành chính

Thứ Hai, 18/07/2022, 06:56 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan hành chính của thành phố Hà Nội đã triển khai 202 cuộc thanh tra hành chính, kết luận 109 cuộc. Qua đó, phát hiện, kiến nghị thu hồi 4,902 tỷ đồng vi phạm; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 36 tập thể và 38 cá nhân bị, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ.
 
    Các sở, ngành đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành theo chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đối với những lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm như: Quản lý Nhà nước về giao thông đường bộ; xử lý vi phạm trật tự xây dựng; an toàn vệ sinh thực phẩm; về chống lấn chiếm đất đai; kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn lao động và phòng chống cháy, nổ... Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, các sở, ngành đã xử phạt 22,747 tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm hành chính.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tập trung thực hiện chỉ đạo Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường đôn đốc, xử lý sau thanh tra và Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 1/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, nâng cao kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra, kiểm toán trên địa bàn.
 
Hà Nội phát hiện, kiến nghị thu hồi 4,902 tỷ đồng vi phạm qua thanh tra hành chính
Hà Nội phát hiện, kiến nghị thu hồi 4,902 tỷ đồng vi phạm qua thanh tra hành chính
    6 tháng đầu năm 2022, Thanh tra thành phố cũng tiến hành đôn đốc các đơn vị thực hiện dứt điểm 206 kết luận. Đối với các kết luận từ năm 2011 đến nay, cơ quan chức năng đã tổ chức thực hiện 12.548/13.448 kết luận thanh tra đạt tỷ lệ 93,31%. Theo thống kê số liệu, về kinh tế, cơ quan chức năng đã thu hồi, xử lý 2.112,368 tỷ đồng, còn phải thu hồi: 403,258 tỷ đồng. Về đất đai, cơ quan chức năng đã thu hồi, xử lý 17.852.098 m2, còn phải thu hồi: 225.968m2. Cơ quan chức năng đã xử lý 1.638,324 tỷ đồng được kiến nghị xử lý kinh tế khác; xử lý 4.938 tập thể và 4.470 cá nhân có vi phạm; đã chuyển cơ quan điều tra 47 vụ, 37 đối tượng.
 
    6 tháng đầu năm 2022, chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được nâng cao. Các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp thường xuyên 11.257 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Lãnh đạo các cơ quan hành chính đã tiếp định kỳ, đột xuất 4.890 lượt công dân, trong đó đã tiếp 11 lượt đoàn đông người đến khiếu nại, tố cáo.
 
    Các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp nhận và xử lý 19.964 đơn các loại, gồm 2.566 đơn khiếu nại, 2.513 đơn tố cáo và 14.885 đơn kiến nghị, phản ánh, dân nguyện, trong đó có nhiều đơn trùng, đơn nặc danh, đơn không đủ điều kiện thụ lý.
 
    Toàn thành phố đã tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 1.346 vụ khiếu nại, đã giải quyết 1.092 vụ; tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 465 vụ tố cáo, đã giải quyết 250 vụ. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị giải quyết dứt điểm 51 vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan chức năng đã kiến nghị thu hồi 5.138m2 đất, kiểm điểm trách nhiệm 21 tập thể, 46 cá nhân để xảy ra sai phạm.
                                                                         Hải Hà
.