Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Cán sự đảng Tòa án Nhân dân tối cao về nội dung dự thảo Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"

Thứ Ba, 12/07/2022, 20:39 [GMT+7]
Theo VTV.VN
.