Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng đoàn Quốc hội và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về dự thảo Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"

Thứ Sáu, 15/07/2022, 08:25 [GMT+7]
Theo VTV.VN
.