Bắc Giang: Một số kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022

Thứ Năm, 14/07/2022, 07:20 [GMT+7]
    Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành 29 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; thực hiện Kế hoạch số 44-KH/TU về lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo; kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Giang; chỉ đạo xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, chương trình công tác cho các Thành viên Ban Chỉ đạo; chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức được 26 lớp, hội nghị phổ biến, quán triệt  cho hơn 10.000 cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.
 
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Giang tổ chức Phiên họp thứ nhất (tháng 6/2022)
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Giang tổ chức Phiên họp thứ nhất (tháng 6/2022)
    Tăng cường chỉ đạo người đứng đầu đơn vị, địa phương trực tiếp chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dụng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện và lấy kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm tiêu chí đánh giá trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
 
    Chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện việc công khai hoạt động và các văn bản liên quan đến thủ tục hành chính, tài chính ngân sách, công tác cán bộ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở cơ quan; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ khâu lập dự án, thiết kế, thi công xây dựng; dự toán ngân sách; việc lập và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển; phân bổ vốn đầu tư công; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng ngân sách, sử dụng tài sản công, chi tiêu nội bộ, chế độ hội họp, chính sách đối với cán bộ, tạo sự minh bạch trong hoạt động thu, chi tài chính.
 
    Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10-CT/TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; chỉ đạo rà soát, hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử của công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của cơ quan nhà nước; xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện” ở một số địa phương, đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để xây dựng các quy trình, trình tự giải quyết công việc.
 
    Tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng: Việc thực hiện Nghị quyết số 109-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với Đảng ủy, đồng chí Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, các đồng chí là Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh. Ngành Thanh tra triển khai 61 cuộc thanh tra hành chính tại 193 đơn vị, 118 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 688 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm số tiền 28 tỷ 406 triệu đồng và 8.132 m2 đất; trong đó, yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước 9 tỷ 209 triệu đồng, chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xử lý 19 tỷ 197 triệu đồng, chuyển Cơ quan Điều tra 02 vụ/03 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
 
    Trong 6 tháng năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với 01 Phó Chỉ tịch UBND huyện do để xảy ra tham nhũng trong lĩnh vực được phân công phụ trách; các cơ quan có thẩm quyền thi hành kỷ luật cảnh cáo 02 và khiển trách 02 Chủ tịch và nguyên Chủ tịch UBND cấp xã do để xảy ra tham nhũng. Cơ quan Điều tra thụ lý điều tra 16 vụ/25 bị can liên quan đến tham nhũng, kinh tế; tài sản thiệt hại được xác định trong giai đoạn điều tra hơn 4 tỷ 708 triệu đồng; đã thu hồi trong giai đoạn điều tra 3 tỷ 266 triệu đồng. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý 09 vụ/16 bị can; đã đề nghị truy tố 07 vụ/13 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý sơ thẩm 06 vụ/13 bị cáo, xét xử 03 vụ/5 bị cáo. Các đối tượng tự nguyện khắc phục hậu quả 4 tỷ 151 triệu đồng/4 tỷ 708 triệu đồng tiền tham nhũng.
Tuệ Minh
.