Bắc Kạn: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 21/07/2022, 07:48 [GMT+7]
    Ngay từ đầu năm 2022, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12-TB/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; văn bản chỉ đạo rà soát, thanh tra, kiểm tra việc mua kít xét nghiêm Covid – 19 của Công ty Việt Á trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... Triển khai thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.
 
    Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh, mạng lưới phát thanh, truyền hình cơ sở tích cực cung cấp thông tin, phổ biến, tuyền truyền các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò giám sát, tố giác các hành vi tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, đảng viên.
 
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn tuyên phạt bị cáo Cao Sinh Mạnh, cựu Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Ngân Sơn, mức án 02 năm tù về tội
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn tuyên phạt bị cáo Cao Sinh Mạnh, cựu Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Ngân Sơn, mức án 02 năm tù về tội "Tham ô tài sản" (tháng 4/2022)
    Các cấp, các ngành đẩy mạnh công khai, minh bạch chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ, tiêu chuẩn, định mức. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng biết và giám sát việc thực hiện.
 
    UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; phong cách ứng xử trong hoạt động giao tiếp và thực thi công vụ giữ cán bộ, công chức với người dân, doanh nghiệp có những chuyển biến tích cực; công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn theo thẩm quyền quản lý cán bộ.
 
    Các cấp ủy đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022; lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng; kiểm tra cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ đạo rà soát 40 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; trong đó, tập trung vào các lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng đất đai và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021.
 
    Trong 6 tháng đầu năm 2022, có 82 tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện công  khai minh bạch. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 87 công chức, viên chức; 18 đơn vị được kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử. Cơ bản các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các quy định đã đề ra. Tuy nhiên, còn 09 công chức của một số đơn vị có vi phạm và đã được nhắc nhở, kiểm điểm rút kinh nghiệm.
 
    Toàn ngành Thanh tra đã thực hiện 301 cuộc thanh, kiểm tra; đã kết thúc, ban hành kết luận 280 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra kiến nghị thu hồi 819,7 triệu đồng; kiến nghị khác về kinh tế 707,9 triệu đồng; ban hành 254 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 3 tỷ 700 triệu đồng; tiến hành đôn đốc xử lý vi phạm hành chính với số tiền hơn 3 tỷ 600 triệu đồng; kiểm tra việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra đã thu hồi về ngân sách nhà nước gần 1 tỷ 800 triệu đồng. Các cơ quan chức năng đã tiếp 810 lượt công dân; tiếp nhận, xử lý 969 đơn, thư các loại; giải quyết xong 23/28 vụ, việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; 05 vụ việc còn lại đang được các cơ quan, đơn vị tiếp tục xem xét giải quyết.
 
    Các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết 05 vụ án tham nhũng, gồm: Vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Lâm trường Bạch Thông; vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Ngân Sơn; vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Bể; Vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Trường tiểu học Quân Hà.
Tuệ Minh
.