Hội nghị Thông báo kết quả kiểm tra công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại tỉnh Quảng Bình

Thứ Bảy, 16/07/2022, 23:09 [GMT+7]
    Ngày 16/7/2022, Đoàn Kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Đoàn kiểm tra đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình. 
 
    Đoàn thông báo kết quả kiểm tra chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực (nguồn tin về tội phạm) tại tỉnh Quảng Bình.
 
    Tham gia Đoàn Kiểm tra có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra; các đồng chí Thành viên Đoàn kiểm tra gồm đại diện các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ủy Ban kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp và Văn phòng Quốc hội.
    
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Làm việc với Đoàn có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; đồng chí Trần Hải Châu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được kiểm tra của tỉnh.
 
    Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn Kiểm tra báo cáo quá trình kiểm tra tại tỉnh Quảng Bình. Theo đó, Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo kiểm tra tại 13 cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Bình (từ ngày 16/5 đến 21/5) với tinh thần khẩn trương, khách quan, công tâm, trách nhiệm. Trong quá trình Đoàn kiểm tra tại địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã chỉ đạo các cơ quan được kiểm tra nghiêm túc triển khai thực hiện; phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu, cho hoạt động của Đoàn Kiểm tra; một số cơ quan đã chuẩn bị báo cáo đầy đủ, nghiêm túc và giải trình làm rõ những nội dung theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra.
 
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 5 phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 5 phát biểu kết luận Hội nghị
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo;, quán triệt, triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác PCTN, tiêu cực nói chung và công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm nói riêng. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và chỉ đạo UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCTN, chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, trong đó có nội dung về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. 
 
    Đối với các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm có khó khăn hoặc kéo dài quá thời hạn theo luật định, chưa giải quyết dứt điểm xảy ra trên địa bàn đều được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý, tập trung tháo gỡ vướng mắc, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng để đẩy nhanh tiến độ giải quyết.
 
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị
    Trong kỳ kiểm tra (từ năm 2011 đến năm 2021), cơ quan điều tra hai cấp trong tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, giải quyết 160/160 nguồn tin; Viện kiểm sát nhân dân đã thụ lý kiểm sát việc giải quyết 161 nguồn tin (160 nguồn tin do Cơ quan điều tra giải quyết và 01 nguồn tin do Cục Hải quan tỉnh giải quyết); trong đó, 31 nguồn tin tội phạm về tham nhũng, chức vụ;, 130 nguồn tin tội phạm về kinh tế... Nhìn chung, các nguồn tin được các cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đến đều được tiếp nhận, phân loại và xử lý đúng quy định, qua đó, nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đã được điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm.
 
    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng đã nêu rõ những tồn tại, hạn chế, như: Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lĩnh vực này chưa thường xuyên; việc phát hiện, chuyển vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, kinh tế, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng còn có hạn chế; một số vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế, chức vụ nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm giải quyết còn chậm; công tác phối hợp giữa các cơ chức năng trong phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm có lúc, có việc chưa chặt chẽ, kịp thời;…
 
    Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị được kiểm tra của tỉnh Quảng Bình cơ bản thống nhất với kết luận của Đoàn kiểm tra, đồng thời đã trao đổi, làm rõ một số nội dung trong báo cáo.
 
Đồng chí Nguyễn Hoà Bình thăm và tặng quà cho thương binh Trần Thị  Huyền
Đồng chí Nguyễn Hoà Bình thăm và tặng quà cho thương binh Trần Thị Huyền
    Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo, Trưởng Đoàn kiểm tra số 5 ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo và những kết quả đạt được trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua; đồng thời, Đồng chí đánh giá cao việc Quảng Bình thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về PCTN, tiêu cực nhằm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đẩy mạnh việc thực hiện công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực, nhất là trong phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
 
    Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tiếp tục quan tâm để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác PCTN, tiêu cực, trong đó có công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; qua đó, vừa nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, vừa khắc phục những tồn tại, hạn chế, sai sót trong quá trình triển khai thực hiện công tác này. 
 
    Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình và Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực của tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, xử lý một số vụ án, vụ việc cụ thể, nhất là các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiêm túc khắc phục những hạn chế, vướng mắc được Đoàn kiểm tra chỉ ra. Qua đó, làm tốt hơn nữa việc phát hiện, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong công tác PCTN, tiêu cực trong tỉnh Quảng Bình.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu tại Hội nghị và kết luận của Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra để đưa vào chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh nhằm nâng cao hơn nữa công tác PCTN, tiêu cực nói chung và công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng trên địa bàn tỉnh. 
 
    Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, liệt sỹ 27/7, cùng ngày đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới.
 
                                                                                                         P.V
.