Bắc Kạn: Nâng cao chất lượng cải cách tư pháp trong tình hình mới

Thứ Tư, 20/07/2022, 07:50 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; Lường Đức Thắng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh chủ trì Hội nghị. 
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp, ngành trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp. Các cơ quan tư pháp tiếp tục kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc; ứng dụng phần mềm một cửa điện tử liên thông, phần mềm dịch vụ công trực tuyến nhằm thực hiện hiện đại hóa trong giải quyết thủ tục hành chính; duy trì hiệu quả trang thông tin điện tử, thường xuyên theo dõi, cập nhật kịp thời các thông tin hoạt động của ngành. Tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp được duy trì ổn định và thường xuyên được củng cố, kiện toàn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh đã góp phần bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Bên cạnh đó, công tác nắm tình hình và tham mưu giải quyết một số vấn đề bức xúc, nổi cộm ở một số lĩnh vực của một số địa phương, đơn vị có lúc chưa chủ động, kịp thời. Trong kỳ còn có 02 vụ án bị hủy và 3,5 vụ án bị sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán. Chỉ tiêu thi hành án về tiền đạt được còn thấp so với chỉ tiêu được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch cải cách tư pháp năm 2022 và Chương trình làm việc của BCĐ tỉnh năm 2022 theo quy định; Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp đảm bảo về số lượng và chất lượng, đảm bảo về đạo đức, bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ. Tăng cường việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ quan tư pháp để nâng cao chất lượng cải cách tư pháp trong tình hình mới. 
                                                                         P.V
.