Tỉnh ủy Hà Giang: Sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2022

Thứ Tư, 20/07/2022, 13:52 [GMT+7]
    Sáng 19/7/2022, Tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Đình Phới, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Dự hội nghị có các đồng chí Vàng Seo Cón,Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội – Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các cơ quan đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Kiểm lâm, Ban An toàn giao thông, Ban Tiếp công dân tỉnh; các phòng tham mưu: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; tập thể lãnh đạo, chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
    Hội nghị đã nghe đồng chí Lưu Đức Hùng báo cáo tóm tắt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai, tổ chức, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các lực lượng chức năng đã làm tốt công tác giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tình hình công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động tự do giảm; tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen" giảm so với năm 2021; tội phạm về trật tự xã hội và tội phạm khác giảm cả về số vụ, số đối tượng so với cùng kỳ năm 2021. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực, một số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện và xử lý nghiêm minh, được dư luận xã hội quan tâm, đồng tình ủng hộ. Trong 6 tháng đầu năm, số vụ án tham nhũng, tiêu cực được phát hiện  tăng 142% so với cùng kỳ năm 2021 cả về số vụ, số bị can, trong đó khởi tố mới là 07 vụ/14 bị can (tăng 06 vụ/12 bị can so với cùng kỳ năm 2021).
 
Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị
    Tại phần thảo luận, Hội nghị có 12 ý kiến đại diện của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Huyện ủy: Bắc Quang, Yên Minh, Xín Mần, Bắc Mê, Quản Bạ; các cơ quan nội chính tỉnh: Viện Kiểm sát, Công an, Tòa án, Kiểm Lâm, Thanh tra tham gia vào các nhóm vấn đề liên quan công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tổ chức và nâng cao chất lượng cán bộ các cơ quan, bộ phận nội chính ở địa phương; công tác phối hợp giữa các ngành chức năng, cơ quan liên quan trong trong công tác tham mưu xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư...
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận kết quả các cấp ủy, các tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan nội chính của tỉnh đã đạt được, đồng thời đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ranhững tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục để cuối năm hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghịcác cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, các cơ quan khối nội chính: (1) Quan tâm rà soát lại toàn bộ công tác tổ chức, bộ máy của bộ phận nội chính cấp huyện, cấp xã để kiện toàn lại và sửa đổi Đề án 10-ĐA/TU theo hướng đồng chí Bí thư phải là Trưởng bộ phận công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Công tác tự kiểm tra, giám sát ở các chi, đảng bộ, các cơ quan phải làm thường xuyên. (2) Tăng cường công tác nắm tình hình dư luận liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở các huyện, các xã, các trường học; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng, khoáng sản, môi trường trên địa bàn.(3) Tăng cường công tác đối thoại, hòa giải ở cơ sở; làm tốt công tác tuyên truyền, công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. (4) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra ngành những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quan tâm, thực hiện đúng trình tự, thủ tục trong xử lý các vụ việc, vụ án; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ của các cơ quan dân cử, các đoàn thể chính trị - xã hội ngay từ cơ sở; phát huy tốt vai trò, trách nhiệmcủa cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, phản ánh, phê phán, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (5) Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, các ngành, các cơ quan liên quan trong hoạt động tố tụng, trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ có liên quan. (6) Thực hiện tốt các kết luận của thanh tra về kinh tế, các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan dân cử.(7) Làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng ở cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng. (8) Cố gắng làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ở các cấp, các ngành trong toàn tỉnh xong trong tháng 7/2022.
                                                                 Giàng Lý
.