Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông báo kết quả kiểm tra tại Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thứ Ba, 19/07/2022, 20:47 [GMT+7]
    Ngày 19/7/2022, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC), Trưởng Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị thông báo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).
 
    Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra; các đồng chí Thành viên Đoàn kiểm tra gồm đại diện các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp và Văn phòng Quốc hội.
 
    Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng; các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ TN&MT và đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Tại Bộ TN&MT, Đoàn kiểm tra số 5 đã tiến hành kiểm tra 02 nội dung: (1) Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực (tại 06 cơ quan, đơn vị); và (2) việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực (tại 04 đơn vị).
 
    Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong 10 năm (từ năm 2011-2021), Ban cán sự đảng và lãnh đạo Bộ TN&MT đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, TC; chỉ đạo thiết lập và công khai các đường dây nóng để nắm bắt nguồn tin, tiếp nhận đơn thư phản ánh, kiến nghị… của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực TN&MT. Thực hiện nghiêm Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, chỉ đạo bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nội dung “… đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm hoặc đột xuất nhằm phát hiện, xử lý nghiêm và công khai, tăng cường răn đe, chấn chỉnh, khắc phục tình trạng tham nhũng vặt”.
 
    Trong kỳ báo cáo, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ đã triển khai thực hiện 1.058 cuộc thanh tra đối với 8.103 tổ chức; xử phạt vi phạm hành chính đối với 1.627 tổ chức với tổng số tiền là 253,552 tỷ đồng, kiến nghị truy thu nộp ngân sách nhà nước 124,734 tỷ đồng, thu hồi 117 giấy phép, 384,3ha đất, buộc tổ chức vi phạm bồi thường cho người dân bị thiệt hại hơn 11 nghìn tỷ đồng.
 
    Thanh tra chuyên ngành 847 cuộc đối với 7.364 tổ chức, cá nhân; kết quả xử lý vi phạm hành chính 1.563 tổ chức, cá nhân; xử phạt 370,697 tỷ đồng và thu hồi 384,3ha đất.
 
    Tiếp nhận 39.741 đơn thư khiếu nại, tố cáo; đã giải quyết 424/467 đơn thư thuộc thẩm quyền; tiếp nhận 53 nguồn tin có liên quan đến lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật. Từ năm 2015 đến 2021 đã tiếp nhận 8.558 thông tin phản ánh qua đường dây nóng, đã xử lý 1.554 thông tin theo quy định.
 
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Trưởng Đoàn kiểm tra số 5 phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Trưởng Đoàn kiểm tra số 5 phát biểu tại Hội nghị
    Bên cạnh đó, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giám định, định giá tài sản; chủ động đóng góp nhiều ý kiến với các bộ, ngành chức năng để hoàn thiện cơ chế pháp luật có liên quan về giám định tư pháp, định giá tài sản thuộc lĩnh vực quản lý nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc, những “khoảng trống” trong công tác giám định tư pháp, định giá tài sản phục vụ giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trưng cầu giám định, định giá trong việc giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; củng cố, kiện toàn các cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức năng giám định, định giá; bổ nhiệm giám định viên; công bố tổ chức, cá nhân giám định tư pháp theo vụ việc, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác giám định, định giá tài sản, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo và Kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị về công tác giám định, định giá tài sản đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo ngày 18/01/2022, Ban cán sự đảng Bộ TN&MT đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và chất lượng công tác giám định, định giá tài sản.
 
    Kết quả trong thời gian qua, đã thực hiện 98 quyết định trưng cầu giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng (gồm: Lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường); trong đó, đã hoàn thành 84 quyết định gửi kết luận đến các cơ quan trưng cầu, từ chối 06 quyết định; hoàn thành 100% các quyết định liên quan đến các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo trực tiếp theo dõi chỉ đạo. Từ năm 2020 đến nay, Bộ TN&MT đã thành lập 15 Hội đồng định giá để thực hiện 15 vụ việc định giá theo yêu cầu của Cơ quan điều tra Bộ Công an và cơ quan Công an các địa phương. 
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế, như: Nội dung công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm còn hạn chế. Chưa đưa nội dung này vào chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra hằng năm. Về công tác giám định, định giá tài sản cũng còn gặp một số khó khăn nhất định. Việc phối hợp trao đổi thông tin, cung cấp hồ sơ, tài liệu giữa cơ quan trưng cầu giám định, yêu cầu định giá với cơ quan thực hiện giám định, định giá trong một số vụ việc chưa kịp thời, nhất là trong cùng một thời điểm phải thực hiện giám định nhiều vụ việc. Việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu từ các cơ quan, tổ chức có liên quan khác trong một số trường hợp phối hợp chưa chặt chẽ, thậm chí từ chối cung cấp hoặc việc trả lời kết quả còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ giám định, định giá... 
 
    Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng Bộ TN&MT trong công tác PCTN, TC thời gian qua, cũng như việc triển khai hai nội dung về giải quyết tin báo tội phạm và công tác giám định, định giá tài sản. Về nội dung, kết quả hoạt động của Đoàn kiểm tra, Đồng chí ghi nhận sự phối hợp hiệu quả, tích cực của Ban cán sự đảng và các đơn vị thuộc diện kiểm tra trong việc cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu và có báo cáo, giải trình cụ thể theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, góp phần tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí cũng chia sẻ đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của Bộ TN&MT; Đồng chí nhấn mạnh, Đoàn sẽ tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của Bộ để có kết luận phù hợp, chính xác làm cơ sở hoàn thiện dự thảo báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC. 
 
    Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị Ban cán sự đảng Bộ TN&MT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực chuyên môn thuộc Bộ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trách nhiệm, thông qua đó, chủ động phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định đối với lĩnh vực thuộc thẩm quyền, chuyển Cơ quan điều tra xử lý các vụ việc sai phạm theo quy định của pháp luật. 
 
    Rà soát sửa đổi, bổ sung để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định về quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao; quan tâm, kiện toàn tổ chức, bộ máy cán bộ có năng lực, chuyên môn sâu trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giám định, định giá ở các lĩnh vực Bộ TN&MT được giao, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong công tác PCTN, TC hiện nay. 
 
    Đồng chí cũng nhấn mạnh đến một số nội dung còn hạn chế được chỉ ra sau khi kiểm tra để Ban cán sự đảng Bộ TN&MT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc khắc phục một số tồn tại, hạn chế, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, qua đó làm tốt hơn nữa việc phát hiện, giải quyết nguồn tin tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. 
 
    Thay mặt Ban cán sự đảng và các đơn vị được kiểm tra, đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT phát biểu làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo Báo cáo cũng như các ý kiến kiến nghị của Đoàn về hai nội dung được kiểm tra; tiếp thu đầy đủ kết luận của Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra để đưa vào chương trình hoạt động của Ban cán sự đảng Bộ TN&MT trong thời gian tới. 
P.V
.