Nam Định: Sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Thứ Tư, 20/07/2022, 14:04 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Nam Định vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
 
    Trong 6 tháng đầu năm 2022, các huyện ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc tỉnh; các cơ quan trong khối Nội chính; các sở, ban, ngành, đoàn thể đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; có nhiều cố gắng, nỗ lực tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo và trực tiếp triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đạt được nhiều kết quả tích cực. Nắm chắc tình hình toàn diện trên các lĩnh vực, phát hiện những vấn đề mới, nổi lên liên quan đến an ninh, trật tự, tham mưu với Tỉnh chỉ đạo giải quyết bảo đảm ổn định ngay từ cơ sở; tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo quyết liệt; tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân được chú trọng; một số vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài được chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; bảo đảm tuyệt đối an toàn các ngày lễ và các hoạt động lớn của tỉnh, nhất là trong thời gian diễn ra Sea Games 31. Kinh tế - xã hội duy trì mức tăng trưởng khá; công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đạt được kết quả tích cực; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, xúc tiến và thu hút đầu tư thu được kết quả tích cực...
 
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí  thư tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Một số loại tội phạm vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tình hình vi phạm pháp luật về đất đai ở một số địa phương chưa được kịp thời phát hiện và giải quyết triệt để ngay tại cơ sở; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở một số đơn vị cấp cơ sở chưa đạt yêu cầu ...
 
    Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được của Ban Nội chính Tỉnh ủy, các cơ quan nội chính, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. 
 
    Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới biển. Các cơ quan nội chính của tỉnh chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không để bị động, bất ngờ; phát hiện, đấu tranh với âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm; chỉ đạo phát huy vai trò của công an cấp xã trong việc nắm tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo… trên địa bàn cơ sở, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các điểm khiếu nại phức tạp, các vấn đề phát sinh tại địa phương nhằm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp chặt chẽ trong việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Cục Thi hành án dân sự tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ thi hành án. Tổ chức, thực hiện tốt kế hoạch thanh tra năm 2022; triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Các cấp, các ngành tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp. Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược cải cách tư pháp, Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh. Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì tham mưu tổ chức Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; phối hợp tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành các Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan, đơn vị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai công tác kiểm tra theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 
Đoàn Thị Trung Thủy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Nam Định)
.