Thanh tra Chính phủ: Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tháng 8-2019

Thứ Ba, 17/09/2019, 11:13 [GMT+7]
    Trong tháng 8-2019, các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ có nhiều cố gắng tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đạt kết quả cao hơn tháng trước được thể hiện qua 03 mảng công tác lớn là thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra tuy còn nhiều khó khăn nhưng đã được thực hiện đúng tiến độ, trình tự thủ tục và bảo đảm chất lượng, nhiều cuộc thanh tra được dư luận quan tâm, đánh giá cao; công tác tiếp công dân xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều kết quả đáng khích lệ.  
 
    Trong tháng, tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tình trạng khiếu kiện của công dân giảm về số lượt người, số đoàn đông người nhưng tăng về số vụ việc so với tháng 7-2019. Cụ thể, tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 1.538 lượt người, có 39 lượt đoàn đông người, đa số là các vụ việc cũ đã qua nhiều cấp xem xét, giải quyết; tuy nhiên, công dân không đồng tình và tiếp tục khiếu kiện; thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc tiếp tục làm việc với 02 địa phương về một số vụ việc phức tạp.
 
Hội nghị giao ban công tác tháng 8-2019 của Thanh tra Chính phủ
Hội nghị giao ban công tác tháng 8-2019 của Thanh tra Chính phủ
    Cùng thời gian này, các đơn vị chức năng thuộc Thanh tra Chính phủ đã triển khai 567 việc, nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, chủ động triển khai 260 việc; đã hoàn thành 76,5% tổng số công việc triển khai, trong đó có 98,4% công việc hoàn thành.
 
    Tính đến nay, các cục, vụ thuộc Thanh tra Chính phủ đã và đang triển khai 40/54 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất; giám sát hoạt động 03 đoàn thanh tra đang thực hiện thanh tra trực tiếp tại đơn vị.
 
    Thanh tra Chính phủ đã sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương; xây dựng kế hoạch để Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng đối với các địa phương được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phân công phụ trách; xây dựng Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV...
 
    Nhiệm vụ tháng 9-2019, các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, đồng thời tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của tháng 8-2019; khẩn trương hoàn thành các việc chậm, chưa triển khai, nhất là các việc đã quá hạn; tập trung thanh tra trách nhiệm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tránh để xảy ra điểm nóng…
T.H
.