Ban Nội chính Trung ương: Hội thảo đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo chuyên đề về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng phục vụ xây dựng Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Thứ Năm, 29/08/2019, 17:08 [GMT+7]
    Sáng 29-8-2019, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chuyên đề về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng phục vụ xây dựng Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì Hội thảo. 
 
    Tham dự Hội thảo có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; các nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực tư pháp; đại diện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện An ninh nhân dân; Học viện Cảnh sát nhân dân; Học viện Quốc phòng và đại diện một số vụ chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương. 
 
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
    Thời gian qua, với quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, trước hết là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được nâng lên; phòng, chống tham nhũng được gắn chặt với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nhiều quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, tạo cơ sở chính trị, pháp lý đồng bộ để đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, cả phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý sai phạm; hình thành dần cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng được đẩy mạnh;  công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được tăng cường; nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, kể cả những vụ việc từ nhiều năm trước đã được phát hiện, xử lý nghiêm, với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, có tác dụng lớn để cảnh tỉnh, răn đe, ngăn ngừa tham nhũng; công tác cán bộ, cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị để phòng, chống tham nhũng được quan tâm thực hiện; đã phát huy mạnh mẽ vai trò của truyền thông, báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; công tác giáo dục liêm chính được quan tâm thông qua thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại Hội thảo
    Tổ chức bộ máy các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng được kiện toàn, đóng vai trò nòng cốt trong phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, báo chí và người dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng được phát huy; hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng được tăng cường; từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước... 
 
    Tại Hội thảo, các đại biểu đã nhận định, đánh giá về tình hình, kết quả công tác PCTN từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay; đưa ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; những bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng; đưa ra dự báo, mục tiêu công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới; đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện... 
 
Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo
Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo
    Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao các ý kiến góp ý của các đại biểu dự Hội thảo đã thẳng thắn, khách quan, đưa ra những quan điểm rõ ràng; các ý kiến thống nhất cho rằng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua đạt kết quả tương đối toàn diện; được nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo được niềm tin của nhân dân; đồng chí đề nghị Tổ Biên tập Báo cáo chuyên đề tiếp thu các ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn thiện báo cáo.
Đặng Phước
.