Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre: Theo dõi, nắm tình hình 11 vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, sai phạm về kinh tế, chức vụ

Thứ Sáu, 13/09/2019, 15:58 [GMT+7]
    Trong tháng 8, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bến Tre đã tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy báo cáo việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị 6 tháng đầu năm 2019, tổng kết nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, dự thảo văn bản trả lời liên quan đến đơn của công dân theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.
 
    Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả theo dõi việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai quy định tại xã Tân Thạch, huyện Châu Thành; một số tình hình an ninh trật tự nổi lên tháng 7-2019; kết quả hoạt động tháng 7-2019; kết quả tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 6 tháng đầu năm 2019; kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 7-2019; việc phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy đánh giá lại công tác tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tiếp dân, xử lý đơn thư. 
 
Một Hội nghị công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tỉnh Bến Tre
Một Hội nghị công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tỉnh Bến Tre
    Ban hành văn bản gửi Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự đảng: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các huyện ủy, thành ủy toàn văn thông báo số 220-TB/BCĐTW ngày 02-08-2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng "Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại phiên họp thứ 16 của Ban Chỉ đạo" để tổ chức quán triệt, thực hiện; thông tin đến các cơ quan tiến hành tố tụng về việc Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kết thúc chỉ đạo xử lý vụ án, vụ việc đối với vụ việc sai phạm liên quan đến gói thầu số 5 và số 6 thuộc công trình nạo vét thượng nguồn sông Ba Lai, thuộc dự án thủy lợi Bắc Bến Tre.
 
    Trong kỳ tiếp dân tại nơi tiếp công dân của tỉnh 01 trường hợp; tiếp nhận, xử lý 39 đơn, (12 khiếu nại, 05 tố cáo, 22 kiến nghị, phản ánh); báo cáo đề xuất Thường trực Tỉnh ủy kết quả cuộc họp liên quan đến đơn của công dân trên địa bàn. 
 
    Tham gia Đoàn giám sát 792 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn kiểm tra 120 của Ban Nội chính Tỉnh ủy kiểm tra đối với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh; tham gia Đoàn khảo sát tổ chức cơ sở đảng sau đánh giá năm 2018 theo kế hoạch 176-KH/TU ngày 20-06-219 của Tỉnh ủy tại Đảng ủy xã Tân Mỹ huyện Ba Tri, Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi bộ Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Châu Thành, Đảng ủy Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Lâm Thủy sản Bến Tre; giám sát thường xuyên tại Đảng ủy: Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường; tham gia Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh để thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND huyện Chợ Lách.
 
    Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc giải quyết 11vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, sai phạm về kinh tế, chức vụ. Trong kỳ, đã đưa 03 vụ ra khỏi diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi; đang tiếp tục theo dõi 08 vụ còn lại. 
Nguyễn Hiên
.