Bắc Ninh: Công tác nội chính đạt được kết quả tích cực

Thứ Hai, 16/09/2019, 17:44 [GMT+7]
    Trong tháng 8, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, trong đó đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-05-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 294/KH-UBND về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp; các ngành tăng cường thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
 
Một Hội nghị của Công an tỉnh Bắc Ninh
Một Hội nghị của Công an tỉnh Bắc Ninh
    Cơ quan công an thụ lý giải quyết 430 đơn tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, trong đó thụ lý mới 208 tin, giảm 88 tin so với tháng trước. Đã xử lý, giải quyết 168 tin (trong đó ra quyết định khởi tố 100 vụ án, không khởi tố 55 vụ, tạm đình chỉ việc giải quyết 13 tin); còn đang giải quyết 262 tin (không có trường hợp nào vi phạm thời hạn giải quyết).
 
    Cơ quan điều tra hai cấp thụ lý 469 vụ/764 bị can, trong đó án cũ 369 vụ, thụ lý mới 100 vụ. Cơ quan điều tra đã giải quyết 136 vụ/242 bị can, trong đó đề nghị truy tố 112 vụ/236 bị can, đình chỉ 02 vụ/03 bị can (bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố), tạm đình chỉ đều tra 22 vụ/03 bị can (lý do: 20 vụ do hết thời hạn điều tra chưa xác định được bị can; 01 vụ/03 bị can hết thời hạn điều tra chưa có kết luận giám định của cơ quan chuyên môn; 01 vụ/01 bị can do bị can bỏ trốn, hết thời hạn điều tra chưa bắt được bị can); còn lại đang giải quyết 333 vụ/522 bị can.
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý giải quyết 173 vụ/361 bị can (thụ lý cũ 61 vụ; thụ lý mới 112 vụ, tăng 09 vụ so với tháng trước). Viện kiểm sát đã truy tố 107 vụ/199 bị can; còn đang giải quyết 66vụ/162 bị can (không có vụ nào quá hạn luật định và phải gia hạn thời hạn truy tố). Viện kiểm sát trả hồ sơ điều tra bổ sung cho cơ quan điều tra 01 vụ/18 bị can.
 
    Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý xét xử sơ thẩm 250 vụ/497 bị cáo, trong đó cũ 143 vụ; mới 107 vụ, tăng 64 vụ so với tháng trước; Tòa án đã xét xử sơ thẩm 107 vụ/211 bị cáo; tạm đình chỉ 01 vụ/06 bị cáo (đợi kết quả truy nã của cơ quan CSĐT); còn đang giải quyết 142 vụ/280 bị cáo. Tòa án thụ lý xét xử phúc thẩm 29 vụ/41 bị cáo (cũ 20 vụ; mới 09 vụ, giảm 08 vụ so với tháng trước); Tòa án đã xét xử phúc thẩm 06 vụ/06 bị cáo; đình chỉ 10 vụ/15 bị cáo; còn đang giải quyết 13 vụ/20 bị cáo.
                                                                                       Thanh Hằng
.