Ban Nội chính Trung ương: Hội thảo góp ý Báo cáo chuyên đề phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Thứ Sáu, 06/09/2019, 09:31 [GMT+7]
    Chiều 05-9-2019, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chuyên đề “Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay; nhiệm vụ, giải pháp công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2021-2025” phục vụ xây dựng Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì Hội thảo.
 
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
    Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương; đại diện ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện Thường trực một số tỉnh ủy, thành ủy; các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng của Đại học Quốc gia, Đại học Luật Hà Nội… và đại diện một số vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương.
 
    Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định "đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, đồng thời là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài; là nhiệm vụ của các cấp ủy, đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và của toàn bộ hệ thống chính trị. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí với yêu cầu chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, lãng phí, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng, lãng phí"...
    
    Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tạo chuyển biến rõ rệt, toàn diện, quyết tâm đẩy lùi tham nhũng, không để xảy ra các vụ tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức thực sự liêm chính, đạo đức, có uy tín cao với Nhân dân. 
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại Hội thảo
    Theo đó, Tiểu ban Điều lệ Đảng giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì xây dựng Báo cáo chuyên đề “Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay; nhiệm vụ, giải pháp công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2021-2025” phục vụ cho việc xây dựng Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ XII trình Đại hội XIII của Đảng. Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội thảo lần thứ 2 để lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo, quản lý các cấp, ngành có kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước... giúp Ban Nội chính Trung ương có những đánh giá chính xác, toàn diện, sát thực về  kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, chỉ ra ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm từ đó dự báo đúng tình hình, xác định được mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp cho thời gian tới, bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh.
 
    Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cảm ơn các ý kiến góp ý thẳng thắn, chất lượng, sâu sắc, có cách tiếp cận mới trực diện… của các đại biểu; đồng thời đề nghị, tiếp tục có ý kiến góp ý một số nội dung nêu trong dự thảo Báo cáo, như: Mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp và các đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ tới để Ban Nội chính Trung ương hoàn thiện Báo cáo chuyên đề …; đồng chí yêu cầu, Tổ Biên tập Báo cáo chuyên đề tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện báo cáo.
Đặng Phước
.