Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương: Bồi dưỡng ngắn hạn về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tại Hoa Kỳ

Thứ Năm, 05/09/2019, 11:33 [GMT+7]
    Từ ngày 17-8 đến ngày 01-9-2019, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức Đoàn công tác bồi dưỡng ngắn hạn tại Hoa Kỳ về nội chính và phòng, chống tham nhũng. Thành phần đoàn có 21 đồng chí, gồm: Lãnh đạo cấp Vụ thuộc Ban Nội chính Trung ương (09 đồng chí), Ban Tổ chức Trung ương (01 đồng chí); Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy (09 đồng chí); 02 đồng chí phục vụ đoàn (Thư ký và phiên dịch). Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng Đoàn công tác.
 
Đoàn công tác tại Trường Đại học City Cuny Thành phố New York
Đoàn công tác tại Trường Đại học City Cuny Thành phố New York
    Trong thời gian học tập tại Mỹ, Đoàn đã được các giáo sư của nhiều trường Đại học tại Thành phố New York và Thủ đô Washington DC giới thiệu, trao đổi các chuyên đề: (1) Nền hành chính công của Hoa Kỳ; (2) Kiểm soát quyền lực và vai trò của các cơ quan tư pháp trong Chính phủ Mỹ; (3) Vấn đề xung đột lợi ích tại Mỹ; (4) Về mua sắm công ở Mỹ; (5) Tham nhũng và xây dựng thể chế để phòng ngừa tham nhũng tại Mỹ; (6) Tham nhũng trong lĩnh vực đất đai và bất động sản tại Mỹ; (7) Chống rửa tiền tại Mỹ; (8) Công tác phòng, chống tham nhũng của Ngân hàng Thế giới (WB) tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương; (9) Chống tham nhũng: Quan điểm về luật pháp và đạo đức tại Mỹ; (10) Xây dựng chiến dịch phòng, chống tham nhũng; (11) Về quản lý tài nguyên thiên nhiên của các quốc gia…
 
    Ngoài học tập ở trên lớp, Đoàn công tác cũng đã triển khai thảo luận nhóm; khảo sát, trao đổi, kinh nghiệm thực tế ở một số, cơ quan, đơn vị (Ủy ban về Xung đột lợi ích thành phố New York; Trụ sở liên hợp quốc; Quỹ Century Foundation Thành phố New York; Ngân hành dự trữ Liên bang Mỹ (tại New York); Chương trình quốc gia đối tác giao kết mở về mua sắm công của Mỹ; Quỹ Heritage Foundation tại Mỹ)…
 
Đoàn công tác tại Trường Đại học George Mason Thành phố Washington DC
Đoàn công tác tại Trường Đại học George Mason Thành phố Washington DC
    Đây là chương trình bồi dưỡng ngắn hạn ở nước ngoài năm 2019 của Ban Chỉ đạo Đề án 165, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Với mục đích nâng cao năng lực, trình độ cũng như kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ Ngành Nội chính Đảng trong lĩnh vực nội chính và PCTN, Đoàn công tác đã nghe giới thiệu, trao đổi, thảo luận những nội dung về cơ chế, chính sách pháp luật cũng như những biện pháp cụ thể trong công tác phòng và chống tham nhũng của Hoa Kỳ, trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đoàn công tác đúc rút thành bài học kinh nghiệm và đề xuất những khuyến nghị tại Việt Nam.
 
    Đoàn đã kết thúc chuyến công tác và hoàn thành tốt các nội dung theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.
P.V
.