Ban Nội chính Trung ương: Hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo chuyên đề công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Thứ Sáu, 30/08/2019, 14:47 [GMT+7]
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại Hội thảo

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội thảo

 Các đại biểu phát biểu tại Hội thảo

Đồng chí Vũ Tiến Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Đồng chí Vũ Tiến Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Đồng chí Lê Văn Lân, nguyên Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Lê Văn Lân, nguyên Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Đặng Quang Phương, nguyên Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao
Đồng chí Đặng Quang Phương, nguyên Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao
Đồng chí Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương
Đồng chí Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương
Đồng chí PGS. TS Trần Minh Chất, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân
Đồng chí PGS. TS Trần Minh Chất, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân
Đồng chí Nguyễn Đình Quyền, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp của Quốc hội
Đồng chí Nguyễn Đình Quyền, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp của Quốc hội
Đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Đồng chí PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai
Đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai
Đồng chí Phạm Quý Tỵ, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
Đồng chí Phạm Quý Tỵ, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
Đồng chí Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viên Quốc phòng
Đồng chí Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viên Quốc phòng
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Đại phương, Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương, Ban Nội chính Trung ương

 Đặng Phước

.