Bắc Ninh: Cơ quan điều tra hai cấp thụ lý điều tra 06 vụ/14 bị can về tham nhũng

Thứ Ba, 10/09/2019, 14:56 [GMT+7]
    Trong tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng; quán triệt, triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại phiên họp thứ 15, 16 của Ban Chỉ đạo; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại thành phố Bắc Ninh về việc thực hiện các quy định pháp luật về tạm đình chỉ, đình chỉ, tách vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
 
Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XIX
Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XIX
    Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng, trọng tâm là công tác cải cách hành chính; tiếp tục chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, trong đó chú trọng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ban hành chỉ thị về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của tỉnh; chỉ đạo nghiên cứu giải pháp phòng họp không giấy tờ; tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về các biện pháp đấu tranh và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; làm tốt công tác quản lý cán bộ; tăng cường các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra, giám sát các công trình trọng điểm, có vốn đầu tư lớn trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua trên địa bàn huyện.
 
    Về phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, cơ quan điều tra hai cấp thụ lý điều tra 06 vụ/14 bị can về các tội phạm tham nhũng. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý giải quyết 02 vụ/06 bị can, đã truy tố 01 vụ/05 bị can, đang giải quyết 01 vụ/01 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý giải quyết 01 vụ/05 bị cáo.
                                                                                                  Bích Liên
.