Ban Nội chính Trung ương: Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thứ Hai, 16/09/2019, 19:42 [GMT+7]
    Sáng 16-9-2019, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30-3-2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW chủ trì Hội nghị.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương; Văn phòng Trung ương Đảng; Bộ Tư pháp; Quốc hội; Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các nhà hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực tư pháp; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị và đại diện một số vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương…
 
    Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư là văn bản chỉ đạo toàn diện, đầy đủ nhất tới tổ chức và hoạt động nghề nghiệp của luật sư; tạo sự thống nhất trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, cơ quan, tổ chức, nhân dân về vị trí, vai trò của luật sư; xác định rõ trách nhiệm xây dựng và phát triển nghề luật sư ở Việt Nam nhằm góp phần vào việc bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, đẩy mạnh cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế. Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Ban Bí thư, đã được các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt thực hiện chủ trương, giải pháp Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo đối với tổ chức và hoạt động của luật sư. Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư, xây dựng các chính sách phát triển nghề luật sư. Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã thực hiện trách nhiệm giúp Chính phủ quản lý nhà nước về luật sư, hành nghề luật sư. Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam thực hiện trách nhiệm tự quản. Các tỉnh ủy, thành ủy đều quan tâm triển khai Chỉ thị.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW phát biểu tại Hội nghị
    Kết quả triển khai Chỉ thị cho thấy nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, xã hội về vị trí vai trò của luật sư và hành nghề luật sư đã có nhiều chuyển biến, từ đó tạo nền tảng thúc đẩy hoạt động luật sư phát triển, đồng thời đã xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế, nâng cao trách nhiệm của luật sư đối với xã hội, trên cơ sở pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Sau 10 năm triển khai Chỉ thị, số lượng luật sư đã tăng lên, dịch vụ pháp lý mà luật sư cung cấp ra thị trường ngày càng đa dạng, phong phú, chất lượng dịch vụ ngày càng cao. Nhiều tổ chức hành nghề luật sư đã vươn ra khu vực để chiếm lĩnh thị phần liên quan đến hoạt động đầu tư, thương mại quốc tế phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp. Chất lượng tham gia tố tụng của luật sư có tiến bộ rõ rệt, nhiều ý kiến tranh luận của luật sư đã được Hội đồng xét xử ghi nhận, góp phần đáng kể vào việc giảm thiểu oan sai của các cơ quan tiến hành tố tụng, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử…
 
    Hội nghị nhằm đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30-3-2009 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư” của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức có liên quan. Từ đó đề xuất, kiến nghị những chủ trương, giải pháp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trong tình hình mới nhằm phát huy tốt hơn vai trò của đội ngũ luật sư trong sự nghiệp đổi mới đất nước…
 
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị số 33-CT/TW trình bày dự thảo báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị số 33-CT/TW trình bày dự thảo báo cáo tại Hội nghị
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị đánh giá cao các ý kiến đóng góp có chất lượng của đại biểu dự Hội nghị; đồng chí yêu cầu Tổ biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu góp ý để sớm hoàn thiện Báo cáo theo yêu cầu.
Đặng Phước
.