Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng: Một số kết quả công tác tháng 5/2023

Thứ Năm, 01/06/2023, 07:38 [GMT+7]
    Tháng 5/2023, Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng đã tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy triển khai nhiều văn bản trên lĩnh vực nội chính Đảng. Phối hợp với các ngành, địa phương tiếp tục tham mưu công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4,01/5 và giỗ Tổ Hùng Vương; chỉ đạo xử lý một số vụ án dư luận xã hội quan tâm. Phối hợp tham mưu xử lý tình trạng tập trung đông người trên địa bàn thành phố.
 
    Trong tháng, Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, phối hợp với một số cơ quan tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy ban hành 45 văn bản; trực tiếp ban hành 44 văn bản để sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết, đề án của Trung ương và Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy về PCTNTC, Ban Chỉ đạo CCTP thành phố, tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trên lĩnh vực nội chính Đảng, Trong đó, triển khai xây dựng chuyên đề báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ về “kết quả công tác nội chính, PCTN,TC theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ Thành phố và kết quả thực hiện Kế hoạch số 105-HK/TU ngày 29/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá từ nay đến cuối nhiệm kỳ”; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và chính trị, tư tưởng, tuyên giáo theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới.
 
Đồng chí Võ Công Chánh, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị tập huấn, quán triệt Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Nội chính Thành ủy và một số văn bản có liên quan (Ảnh Báo Đà Nẵng)
Đồng chí Võ Công Chánh, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị tập huấn, quán triệt Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Nội chính Thành ủy và một số văn bản có liên quan (Ảnh Báo Đà Nẵng)
    Tham mưu Thường trực Thành ủy về việc sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Thành ủy và 08 cơ quan, đơn vị; ban hành 05 Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Thành ủy với Ban Dân vận Thành ủy, Đảng ủy Quân sự thành phố, Báo Đà Nẵng, Sở Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.
 
    Ban Nội chính Thành ủy phối hợp với Đảng ủy Công an thành phố tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết về xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 03 chỉ thị mới của Ban Thường vụ Thành ủy; Chỉ thị về lãnh đạo công tác phòng, chống và kiểm soát tệ nạn và tội phạm ma túy; chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao và tội phạm trên không gian mạng; chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Bên cạnh đó, Ban đã theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình tại địa phương, đơn vị; tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy tình hình thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy về PCTN, TC theo dõi, chỉ đạo quý I/2023. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo thực hiện Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC tại Phiên họp thứ 23; xây dựng kế hoạch triển khai Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giám định và định giá tài sản trong giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; kiến nghị sau giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, xử lý các vụ việc dự luận xã hội quan tâm.
 
    Trong tháng, Ban đã có báo cáo nội dung để đồng chí Bí thư Thành ủy làm việc về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh. Thường trực Thành ủy chuyển đến Ban Nội chính Thành ủy 188 đơn. Qua phân loại, nghiên cứu và chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý. Ban đã tiếp nhận trực tiếp 29 đơn, sau khi phân loại, nghiên cứu chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết đã xử lý xong 11 đơn, còn 18 đang đợi kết quả giải quyết.
Anh Hưng
.