Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Nam ký Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Năm, 22/09/2022, 07:57 [GMT+7]
    Vừa qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Nam tổ chức lễ ký Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Dự lễ ký quy chế có các đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đào Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Nam; lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hà Nam.
 
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam phát biểu tại Hội nghị
 
    Theo Quy chế phối hợp, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Hà Nam sẽ tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng; tăng cường trao đổi thông tin về hình thức, thủ đoạn tham nhũng, tiêu cực, đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng về các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
 
    Trong Quy chế phối hợp, hai cơ quan thống nhất phối hợp tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nam góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là tăng cường phối hợp tham mưu, đề xuất tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng tại địa phương. 
 
Hai bên ký Quy chế phối hợp
Hai bên ký Quy chế phối hợp
 
    Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao việc Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Nam  đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Để thực hiện tốt quy chế phối hợp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu hai cơ quan phối hợp cần triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Hai cơ quan thống nhất, giao Phòng theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Nam trong việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này.
            Lê Khắc Thìn 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam)
.