Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai: Giao ban công tác tháng 8, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2022

Thứ Hai, 12/09/2022, 07:47 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai vừa tổ chức cuộc họp giao ban công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2022. Đồng chí Lý Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Ban và toàn thể cán bộ công chức nhân viên thuộc Ban.
 
Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp
    Theo báo cáo, tháng 8/2022 cán bộ công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP theo kế hoạch; duy trì tổ chức tốt các hội nghị giao ban định kỳ tháng; tổng hợp có chất lượng báo cáo công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP; tham mưu tổng hợp đề xuất các vụ án, vụ việc do Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; kịp thời tham mưu xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan chủ trì Đề án 16-ĐA/TU; cơ quan Thường trực BCĐ CCTP tỉnh và cơ quan Thường trực BCĐ PCTN, tiêu cực tỉnh. Chủ động phối hợp với các cơ quan khối nội chính tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy trong việc nắm tình hình, tổng hợp, xử lý thông tin, kịp thời... góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh điển hình như: (1) trình Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán sự Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết, xét xử 02 vụ án hình sự sơ thẩm; (2) Báo cáo kết quả rà soát, thống kê các vụ án, vụ việc sai phạm liên quan đến Công ty Việt Á đã khởi tố, điều tra, xác minh, xử lý; (3) báo cáo kết quả đôn đốc thực hiện giám định vụ việc, định giá tài sản trong tố tụng hình sự tháng 7, tháng 8; (4) báo cáo kết quả tiến độ xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc sai phạm trong lĩnh vực y tế tháng 7, tháng 8; (5) Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kế hoạch rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; việc thực hiện kết luận thanh tra Chính phủ, thanh tra bộ, ngành Trung ương và kiến nghị Kiểm toán Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy đón tiếp, làm việc với Đoàn công tác của BCĐ Trung ương về PCTN, tiêu cực; (6) tham mưu nội dung làm việc với Đoàn công tác của BCĐ Trung ương về PCTN, tiêu cực; (7) chuẩn bị tài liệu, tổ chức làm việc với Đoàn Kiểm tra 547 của Bộ Chính trị về kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; ban hành báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và làm việc với Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 547-QĐNS/TW ngày 13/6/2022 của Bộ Chính trị kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại tỉnh Lào Cai; (8) chuẩn bị tài liệu, làm việc với Đoàn khảo sát của Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực BCĐ PCTN, tiêu cực tỉnh: Tham mưu ban hành Quy chế làm việc; Quyết định phân công nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2022 của BCĐ PCTN, tiêu cực tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực BCĐ CCTP tỉnh như ban hành văn bản phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh rà soát, báo cáo các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật; đôn đốc Cục Thi hành án dân sự báo cáo kết quả theo dõi công tác thi hành án hành chính. Thực hiện nhiệm vụ cơ quan chủ trì Đề án số 16-ĐA/TU, làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Liên đoàn Lao động tỉnh về kết quả tổ chức, triển khai thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU trong 7 tháng đầu năm 2022. Tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và CCTP tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2022; ban hành Thông báo kết luận hội nghị giao ban; hoàn thiện báo cáo sau cuộc họp trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành. Ban hành kết luận kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Khương về việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN; việc triển khai, tổ chức thực hiện Đề án số 16-ĐA/TU ngày 11/12/2020, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI. Phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân theo Quy chế số 14-QC/TU vào ngày 28/7/2022 (01 buổi/08 lượt/12 công dân). Thực hiện tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tiếp 06 buổi/16 lượt/19 công dân; báo cáo kết quả phiên tiếp công dân của Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Tiếp nhận, xử lý đơn 42/42 đơn. Thông báo đưa ra khỏi diện theo dõi đối với 03 vụ án, vụ việc. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng xử lý, giải quyết theo thẩm quyền 15 vụ án, vụ việc.
 
    Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao cán bộ, công chức trong Ban đã chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực, CCTP theo kế hoạch; thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan chủ trì Đề án 16-ĐA/TU; cơ quan Thường trực BCĐ CCTP tỉnh và cơ quan Thường trực BCĐ PCTN, tiêu cực tỉnh…; tổ chức Đoàn đi tập huấn đợt 3 kết hợp với trao đổi học tập kinh nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh. Về nhiệm vụ tháng 9 và 3 tháng cuối năm, các phòng tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình công tác đã đề ra theo chức năng nhiệm vụ, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2022.
Nguyễn Thêu
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.