Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình: Sơ kết Quy chế phối hợp trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

Chủ Nhật, 18/09/2022, 09:17 [GMT+7]
    Vừa qua, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Nội Chính Tỉnh ủy Quảng Bình đã phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức sơ kết Quy chế phối hợp trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên BTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Trần Vũ Khiêm, Ủy viên BTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên BTVTU, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Hoàng Xuân Tân, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Mạnh Hùng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Công Hữu, TUV, Chánh Thanh tra tỉnh; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Đại tá Lê Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các đồng chí đại diện Lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban và chuyên viên tham mưu về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của các cơ quan phối hợp.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Trong quá trình phối hợp, Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan phối hợp đã thực hiện đúng các nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; Tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan; Chủ động, tích cực trên tinh thần hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các bên hoàn thành nhiệm vụ theo quy định; thực hiện bảo mật thông tin, tài liệu theo quy định. Việc phối hợp giữa các cơ quan được thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả, nhất là việc triển khai các nhiệm vụ an ninh quốc gia, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp dân, xử lý đơn, thư, góp phần tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.
 
    Tại Hội nghị, đã có 09 ý kiến trực tiếp và nhiều ý kiến góp ý bằng văn bản, các ý kiến đều thống nhất cao với báo cáo sơ kết kết quả thực hiện trong thời gian qua; đồng thời, đề xuất một số giải pháp để phối hợp thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới, như: Cần tiếp tục thực hiện các nội dung của Quy chế phối hợp (viết tắt là QCPH); xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể cho từng nội dung của QCPH; cần coi trọng, thực hiện nền nếp hơn công tác giao ban giữa các bên ký kết QCPH; cán bộ tham mưu giữa các bên cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong kiểm tra, giám sát… 
 
    Thay mặt các cơ quan ký kết QCPH, kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả đạt được trong việc thực hiện QCPH giữa Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy thời gian qua. Các cơ quan phối hợp đã chủ động trong việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp dân, xử lý đơn thư…; cùng phối hợp tốt việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy các chủ trương, định hướng lớn về xây dựng chỉnh đốn Đảng, về an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm; … Đặc biệt, các cơ quan phối hợp chủ động, kịp thời dự báo các tình huống liên quan đến các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; hoạt động của các loại tội phạm nguy hiểm; những bức xúc của người dân, khiếu kiện đông người kéo dài, phức tạp, nhất là các điểm nóng do sự cố môi trường biển gây ra; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp dân, xử lý đơn thư ở mỗi cơ quan phối hợp, từ đó đã giúp cán bộ Lãnh đạo của cơ quan phối hợp thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo tốt QCPH. Chế độ thông tin giữa các cơ quan phối hợp trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực NC, PCTN, TC, CCTP và tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo ngày càng kịp thời, bảo đảm đúng đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng... Đối với những khó khăn, vướng mắc thong thời gian qua và các giải pháp, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy yêu cầu các phòng chuyên môn của Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với các bộ phận tham mưu, giúp việc, cán bộ đầu mối của các cơ quan, đơn vị phối hợp để thống nhất đề xuất tháo gỡ nhằm đạt được kết quả cao nhất trong thời tới.
 
    Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới, tại Hội nghị, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thực hiện nội dung ký kết QCPH trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình
.