Thái Bình: Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022

Thứ Năm, 15/09/2022, 06:05 [GMT+7]
    Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình vừa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp năm 2022 cho 120 cán bộ tham mưu công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp tại các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đơn vị, doanh nghiệp có vốn nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh; cán bộ, chuyên viên của Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
 
Tại Hội nghị tập huấn các học viên đã được nghe 3 chuyên đề về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp: (1) Những nội dung cơ bản và điểm mới về chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp công  tác nội chính nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, nhiệm vụ trọng tâm ngành Nội chính Đảng trong thời gian tới; nhiệm vụ và giải pháp công tác nội chính của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025; (2) Những nội dung mới, trọng tâm trong công tác phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư , Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; (3) Tham mưu xây dựng các báo cáo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
 
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Thu Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp năm 2022 được tổ chức ngay sau Hội nghị tập huấn của Ban Nội chính Trung ương. Sau Hội nghị tập huấn, các đại biểu tiếp tục nâng cao nhận thức, đề cao vai trò, trách nhiệm của mình trong việc chủ trì, phối hợp tham mưu cấp ủy, người đứng đầu trong việc quán triệt sâu sắc các chủ trương, định hướng và tập trung triển khai nghiêm túc, thường xuyên, trách nhiệm, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp. Các cơ quan nội chính, tham mưu nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, đề xuất các chủ trương, biện pháp trong thực hiện nhiệm vụ. Qua Hội nghị thống nhất xác định mục tiêu coi nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên để bảo đảm cho Thái Bình có điều kiện vững bước trên tiến trình phát triển trong thời gian tới.
Nguyễn Thị Khánh
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình)
.