Nghệ An: Kết quả công tác nội chính tháng 8/2022

Thứ Ba, 13/09/2022, 05:55 [GMT+7]
    Tháng 8/2022, các lực lượng chức năng  trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ các biện pháp, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động theo dõi, nắm tình hình, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường công tác quản lý biên giới, cửa khẩu, kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong đấu tranh phòng, chống ma túy. Tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, phòng thủ dân sự cấp tỉnh và cấp huyện; chỉ đạo quyết liệt công tác phòng ngừa, mở nhiều đợt đấu tranh, truy quét trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo đảm an toàn tuyệt đối các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quốc tế và các sự kiện chính trị, hội nghị quan trọng của tỉnh; phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, kịp thời phát hiện, xử lý các hiệu quả các vụ việc, không để xảy ra điểm nóng. 
 
Toàn cảnh giao ban Khối Nội chính tháng 7/2022
Toàn cảnh giao ban Khối Nội chính tháng 7/2022
    Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đảm bảo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm (trong tháng cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố mới 160 vụ/306 bị can, kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đề nghị truy tố 177 vụ/332 đối tượng; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã xử ký, giải quyết 291 vụ/542 bị can, trong đó ra quyết định truy tố 291 vụ/542 bị can; Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 3.622 vụ án các loại, đã giải quyết 1.515 vụ...)
 
    Trong tháng 8, ngành thanh tra của tỉnh đã triển khai 193 cuộc thanh tra, trong đó thanh tra hành chính 72 cuộc (qua thanh tra phát hiện sai phạm 17,211 tỷ đồng và kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền 15,988 tỷ đồng, kiến nghị khác 1,223 tỷ đồng), thanh tra chuyên ngành 121 cuộc (qua thanh tra phát hiện 272 tổ chức và cá nhân có vi phạm với số tiền vi phạm và kiến nghị thu hồi 31,7 triệu đồng, xử phạt hành chính số tiền 1,336 tỷ đồng). Cục Quản lý thị trường đã kiểm tra, kiểm soát thị trường 288 vụ việc, thu phát 734 triệu đồng.
 
    Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 500 lượt công dân; tiếp nhận 917 đơn, các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết 37/45 vụ việc.
 
Đồng chí Hồ Lê Ngọc Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về PCTN,TC quán triệt việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về PCTN, TC
Đồng chí Hồ Lê Ngọc Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về PCTN,TC quán triệt việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về PCTN, TC
    Đặc biệt trong tháng 8, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội nghị trực tiếp và trực tuyến quán triệt việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) và tập huấn chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và công tác tham mưu chỉ đạo, xử lý các vụ án, vụ việc; tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh về PCTN, TC xây dựng dự thảo chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2022, Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo; nghiên cứu đề xuất các vụ việc, vụ án đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo của BCĐ tỉnh về PCTN, TC; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành báo cáo kết quả thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC tại phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo và cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 27/4/2022 và công văn chỉ đạo về việc phối hợp xây dựng tiêu chí phân loại xử lý đối tượng trong vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC chỉ đạo, theo dõi. Xây dựng kế hoạch, đề cương, quyết định thành lập các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ và Ban Nội chính về việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 50- CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 11/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 8 và theo dõi, nắm bắt, tổng hợp tình hình báo chí và dư luận phản ánh, đôn đốc, báo cáo tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi của Thường trực Tỉnh ủy...
Lê Thị Thủy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy)
.