Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh họp phiên thứ nhất

Thứ Năm, 22/09/2022, 04:59 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo.
 
    Các Thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, thống nhất thông qua nội dung dự thảo về quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên; chương trình công tác quý 4 năm 2022 và năm 2023; danh sách các vụ án, vụ việc đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
 
Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp
    Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu Ban Chỉ đạo tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Bổ sung nhiều nội dung quan trọng vào quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ các thành viên; chương trình công tác năm và danh sách các vụ án, vụ việc đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo trong thời gian tới. 
 
    Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ để kết thúc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền; khi xuất hiện khó khăn thì phải nhanh chóng báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp thời xem xét, bổ sung vào diện thuộc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Bên cạnh đó, chủ động thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai thực hiện.
 
    Nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo trong việc theo dõi, giám sát thực hiện Kết luận 14. Qua đó, giúp cán bộ yên tâm, thoải mái làm đúng, làm tốt nhiệm vụ được giao và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Thành phố sẽ khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung và không để xảy ra tình trạng lợi dụng chủ trương này để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực.
                                                                                    Văn Hiếu
.