Ban Nội chính tỉnh ủy Đồng Tháp: Ký Quy chế phối hợp với các cơ quan tư pháp tỉnh

Thứ Hai, 26/09/2022, 06:57 [GMT+7]
    Vừa qua, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát tỉnh và Toà án nhân dân tỉnh đã tiến hành ký Quy chế phối hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Dự Lễ ký có đồng chí Đinh Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp và lãnh đạo các cơ quan ký Quy chế phối hợp.
 
    Theo Quy chế, nguyên tắc phối hợp dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi ngành do pháp luật quy định, phối hợp điều tra, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo đảm nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, mọi hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm phải được phát hiện, xử lý kịp thời, chính xác, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo không để lọt tội phạm và người phạm tội, không để xảy ra oan, sai. 
 
Quang cảnh Lễ ký
Quang cảnh Lễ ký
    Theo đó, 03 cơ quan tiến hành tố tụng sẽ phối hợp trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng hình sự; đấu tranh phòng ngừa tội phạm và điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự; giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, phát sinh mới trong công tác điều tra, truy tố, xét xử.
 
    Phát biểu tại buổi Lễ ký, đồng chí Đinh Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy mong rằng, lãnh đạo các ngành tố tụng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt có hiệu quả Quy chế đến các đơn vị nghiệp vụ chuyên môn, các ngành tố tụng tại địa phương nhằm phát huy hiệu quả cao nhất, kịp thời phối hợp trong hoạt động tố tụng trên địa bàn Tỉnh, nâng cao chất lượng phối hợp tham mưu xử lý các vụ án chặt chẽ, kịp thời theo quy định của pháp luật, chủ trương của Đảng và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Yến Ngọc
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp)
.