Cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Giang

Thứ Sáu, 15/12/2023, 06:25 [GMT+7]
    Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Giang vừa tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 11; triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2023. 
 
    Tại Cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận và thống nhất đánh giá, trong tháng 11 năm 2023, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ chế, chính sách, văn bản đã ban hành để kịp thời kiến nghị, hoàn thiện, bổ sung, phù hợp với quy định của cấp trên và tình hình cụ thể của địa phương. Cấp ủy các cấp đã thực hiện kiểm tra 282 cuộc đối với 45 tổ chức đảng và 276 đảng viên; giám sát 358 cuộc đối với 83 tổ chức đảng và 336 đảng viên. Công tác thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; công tác xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các cấp, các ngành đã tiếp 101 lượt công dân với 99 vụ việc; tiếp nhận 163 đơn, vụ việc với tỷ lệ giải quyết đạt 96%.
 
Toàn cảnh Cuộc họp
Toàn cảnh Cuộc họp
    Cũng tại Cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến về Chương trình kiểm tra của Ban chỉ đạo năm 2024; theo đó, yêu cầu công tác thanh tra, kiểm tra cần đảm bảo hiệu quả, tránh trùng lắp; quan tâm kiểm tra công tác cán bộ; kiểm tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.
 
    Phát biểu kết luận Cuộc họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Chấn chỉnh, khắc phục các biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Tập trung hoàn thành kế hoạch kiểm tra giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong năm 2023. 
 
    Bên cạnh đó, tham mưu xây dựng Chương trình công tác trọng tâm, Kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban chỉ đạo cũng như chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trong tháng 12/2023. 
                                                                                 Kim Anh
.