Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược

Thứ Ba, 29/10/2019, 20:04 [GMT+7]
    Ngày 28-10, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW”. Hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học.
 
    Theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW, mục tiêu tổng quát là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
 
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
    Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết: Nghị quyết số 26-NQ/TW là văn kiện rất quan trọng của Đảng, với nhiều nội dung đổi mới quan trọng, có tính đột phá, khả thi và sát với tình hình thực tế, cần được các cấp, ngành, mọi cán bộ, đảng viên quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo hiệu quả. Ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW, Bộ Nội vụ đã chủ động, tích cực tham mưu giúp Chính phủ ban hành các văn bản triển khai thi hành. Tuy nhiên, cũng còn nhiều nội dung của Nghị quyết cần được tiếp tục nghiên cứu để làm rõ hơn, cung cấp luận cứ khoa học tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác tổ chức cán bộ nói chung; về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược nói riêng.
 
    Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ khái niệm “cán bộ cấp chiến lược”, các tiêu chí để xác định, đánh giá cán bộ cấp chiến lược và các giải pháp xoay quanh hai trọng tâm và năm đột phá theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW, từ lựa chọn đến đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng, chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ. Thứ trưởng cho rằng tiêu chuẩn, điều kiện để được quy hoạch cán bộ cấp chiến lược phải thể hiện được tầm của mỗi cấp, mỗi đối tượng; công tác tuyển chọn, quy hoạch, luân chuyển cán bộ cấp chiến lược là rất cần thiết; cần làm rõ phương thức đổi mới tuyển chọn lãnh đạo quản lý như thế nào cho phù hợp, luân chuyển đối với các chức danh là người đứng đầu hay là cấp phó.
 
    Các đại biểu kiến giải, thống nhất cách hiểu về những vấn đề được nêu trong Nghị quyết, làm rõ việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đưa vào quy hoạch các cấp, rèn luyện các tố chất lãnh đạo, kỹ năng lãnh đạo quản lý, việc kiểm tra, giám sát chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó có cấp chiến lược, thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội…
                                                                                                  P.V
.