Sơn La: Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh

Thứ Hai, 16/05/2022, 07:50 [GMT+7]
    Năm 2021, công tác cải cách thủ tục hành chính tỉnh Sơn La tiếp tục được đẩy mạnh với quyết tâm tập trung cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 
 
    Toàn tỉnh đã cắt giảm ít nhất 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, trong đó đã rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng, riêng thủ tục cấp giấy phép xây dựng đã giảm được 50% thời gian thực hiện (từ 30 ngày xuống còn 15 ngày); lĩnh vực môi trường rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính giảm từ 10-30%, lĩnh vực khí tượng thủy văn giảm từ 50% trở lên thời gian giải quyết so với quy định... Hiện nay, 100% thủ tục hành chính của tỉnh được cập nhật, công khai dưới nhiều hình thức phù hợp, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn đạt trên 99,9%, những hồ sơ trả quá hạn đều được cơ quan, đơn vị thực hiện công khai xin lỗi theo đúng quy định.
 
Công tác cải cách thủ tục hành chính tỉnh Sơn La tiếp tục được đẩy mạnh
Công tác cải cách thủ tục hành chính tỉnh Sơn La tiếp tục được đẩy mạnh
    Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ. Đã giảm 1 chi cục, 2 phòng chuyên môn thuộc sở; UBND cấp huyện tái lập 3 phòng Dân tộc; giải thể 9 phòng Y tế; chuyển Trung tâm Phát triển quỹ đất các huyện: Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên sang tự bảo đảm chi thường xuyên từ năm 2022; quyết định giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy nhân sự và tài chính đối với Trường cao đẳng Sơn La, Đài PT-TH tỉnh và Trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố. Đồng thời, quyết định giao thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính cho các đơn vị trực thuộc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng. 5 đơn vị sự nghiệp công lập đã chuyển đổi thành công ty cổ phần; 2 đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên và chi đầu tư; 22 đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên; 134 đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hiện tự chủ một phần chi thường xuyên; 541 đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo 100% chi thường xuyên.
 
    Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số được các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Đến nay, trục chia sẻ tích hợp dùng chung của tỉnh đã được khai báo, kết nối với trục kết nối liên thông quốc gia. Việc triển khai gửi, nhận văn bản qua trục liên thông văn bản quốc gia được cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc và ngày càng chuyên nghiệp. Hệ thống thông tin phục vụ các cuộc họp, xử lý công việc trên địa bàn tỉnh (e-Cabinet) hoạt động hiệu quả, góp phần giảm chi phí, thời gian xử lý công việc và nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Tỷ lệ ban hành văn bản hoàn toàn trên môi trường mạng đạt 100% và được xác thực bởi dịch vụ chứng thực chữ ký số. Hiện, 100% các xã đã được cấp tài khoản trên hệ thống một cửa điện tử tỉnh để thực hiện cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương lên Cổng dịch vụ công của tỉnh; 52 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh...
                                                                                 Văn Bắc
.