Long An: Phát động phong trào thi đua đối với Bộ phận công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng cấp huyện giai đoạn 2022-2025

Thứ Sáu, 06/05/2022, 16:42 [GMT+7]
    Ngày 04/5/2022, đồng chí Nguyễn Thành Vững - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An đã ký ban hành Kế hoạch số 27-KH/BNCTU về việc phát động phong trào thi đua đối với Bộ phận công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng cấp huyện giai đoạn 2022-2025.
 
    Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi đối với Bộ phận công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cấp huyện, thị xã, thành phố, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Bộ phận công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng cấp huyện, trong tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tại địa phương; kịp thời phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng, tạo sự lan tỏa trong toàn tỉnh. 
 
    Theo đó, phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; việc đánh giá, bình xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành xuất sắc phải đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch và có tính thuyết phục cao. Nội dung thi đua gồm có 5 phần chính, với thang điểm là 100 điểm, gồm công tác tham mưu cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; công tác kiểm tra, giám sát; hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của dân.
 
    Hằng năm, trên cơ sở theo dõi công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp của cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy và bảng tự chấm điểm của các địa phương, Hội đồng Thi đua- khen thưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ xem xét, lựa chọn các đơn vị có số điểm từ cao xuống thấp để đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 10 Bằng khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Bên cạnh đó, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng sẽ tặng 15 giấy khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp. 
 
    Tuy nhiên, nếu địa phương nào để xảy ra 01 vụ án oan, sai hoặc có 01 cán bộ thuộc các cơ quan Khối nội chính vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên sẽ không được xem xét khen thưởng.
Mỹ Duyên
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An)
 
.