Thành phố Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh công tác tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực

Thứ Ba, 03/05/2022, 16:58 [GMT+7]
    Ngày 29/4, Thành ủy TP.Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
 
    Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. 
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2021, Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Theo đó, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được chú trọng vào những ngành dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp của thành phố thường xuyên phối hợp trong giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được tăng cường, nhất là trong giải quyết các vụ án vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Năm 2021, qua kiểm tra có 20 người/10 vụ được phát hiện có vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xử lý hành chính 20 người/10 vụ, thu hồi số tiền hơn 590 triệu đồng… 
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những mặt hạn chế, trong đó hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng ở một số đơn vị chưa cao; tiến độ xử lý tin tố giác tội phạm và công tác điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng còn chậm; phát hiện tiêu cực, tham nhũng qua hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra còn ít. Tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố trong năm 2021 đạt 87,3% so với kế hoạch. Kết quả thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế thấp. Các việc thi hành án liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng còn nhiều, tiến độ còn chậm.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đề nghị cấp ủy Đảng trong thời gian tới tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở một số điểm mới, trong đó quá trình thanh tra, kiểm tra, thi hành án cần có mối quan hệ chặt chẽ để xử lý kịp thời, nghiêm minh; chủ động cung cấp thông tin kết quả kiểm tra xử lý và công khai khi những vấn đề có thể công khai để quần chúng nhân dân theo dõi giám sát, phát huy tác dụng phòng ngừa, giáo dục răn đe, tạo sự đồng thuận trong xã hội.
 
    Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan nội chính, các cơ quan bảo vệ pháp luật của Thành phố theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ và sớm kết thúc điều tra, xử lý 4 vụ án, 7 vụ việc tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi và thuộc trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời tập trung thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phát hiện, uốn nắn, xử lý vụ việc tiêu cực ở các cấp, các ngành; đối với người đứng đầu để xảy ra sai phạm cũng phải quy trách nhiệm rõ ràng. Đồng thời, phải có cơ chế khuyến khích, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.
                                                                                                 P.V
.