Tọa đàm "Trưng cầu ý dân về Hiến pháp; bảo vệ Hiến pháp; bảo đảm, bảo vệ quyền con người"

Thứ Bảy, 14/05/2022, 10:34 [GMT+7]
Quang cảnh Tọa đàm
Quang cảnh Tọa đàm
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" phát biểu tại Tọa đàm

 Các đại biểu dự Tọa đàm

 Các đại biểu phát biểu tại Tọa đàm

PGS. TS Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
PGS. TS Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

 

GS. TS Lê Minh Tâm, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
GS. TS Lê Minh Tâm, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
GS. TSKH Đào Trí Úc, Chủ tịch Hội đồng giáo sư ngành Luật học, Giảng viên cao cấp khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thường trực Tổ Biên tập Đề án
GS. TSKH Đào Trí Úc, Chủ tịch Hội đồng giáo sư ngành Luật học, Giảng viên cao cấp khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thường trực Tổ Biên tập Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"
GS. TS Nguyễn Minh Đoan, Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng khoa Đại học Luật Hà Nội, thành viên Thường trực Tổ Biên tập Đề án
GS. TS Nguyễn Minh Đoan, Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng khoa Đại học Luật Hà Nội, thành viên Thường trực Tổ Biên tập Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"
GS. TS Thái Vĩnh Thắng, Trưởng Đại học Luật Hà Nội
GS. TS Thái Vĩnh Thắng, Trưởng Đại học Luật Hà Nội
PGS. TS Đặng Minh Tuấn, Trưởng bộ môn Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, khoa Luật, Đại học Quốc gia
PGS. TS Đặng Minh Tuấn, Trưởng bộ môn Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, khoa Luật, Đại học Quốc gia
TS. Mai Văn Thắng, khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
TS. Mai Văn Thắng, khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
GS. TS Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thành viên Thường trực Tổ Biên tập Đề án
GS. TS Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thành viên Thường trực Tổ Biên tập Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"
TS. Nguyễn Văn Hiền, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
TS. Nguyễn Văn Hiền, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
GS. TS Trần Ngọc Đường, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trungn ương MTTQ Việt Nam, thành viên Thường trực Tổ Biên tập Đề án
GS. TS Trần Ngọc Đường, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trungn ương MTTQ Việt Nam, thành viên Thường trực Tổ Biên tập Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"
PGS. TS Chu Hồng Thanh, khoa Luật, Đại học Quốc gia, nguyên Phó Viện trưởng Viện Quyền con người, Học việ Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
PGS. TS Chu Hồng Thanh, khoa Luật, Đại học Quốc gia, nguyên Phó Viện trưởng Viện Quyền con người, Học việ Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Đồng chí Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thành viên Tổ Biên tapaj
Đồng chí Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thành viên Tổ Biên tập "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"

 Đặng Phước

.