Đắk Lắk: Giám sát công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân

Thứ Ba, 03/05/2022, 06:39 [GMT+7]
    Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân chưa được cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm kéo dài qua nhiều năm trên địa bàn tỉnh.
 
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, từ năm 2016-2021, toàn tỉnh đã tiếp nhận 9.100 đơn khiếu nại, tố cáo (gồm 6.041 đơn khiếu nại, 3.059 đơn tố cáo) và 33.867 đơn kiến nghị, phản ánh, trong đó có 25.460 đơn đủ điều kiện xử lý, 17.507 đơn không đủ điều kiện xử lý. Nội dung đơn chủ yếu liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai các dự án; khiếu kiện, tranh chấp đất đai liên quan đến các công ty nông, lâm, nghiệp; việc thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; việc cưỡng chế giải tỏa thu hồi đất; sai sót trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp đất đai…
 
Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc
    Các cơ quan hành chính đã tiến hành thụ lý giải quyết 1.441 đơn khiếu nại/1.441 vụ việc, hiện đã giải quyết xong 1.433/1.441 vụ việc, đạt 99,4%; thụ lý giải quyết 450 đơn tố cáo/450 vụ việc, đã giải quyết xong 447/450 vụ, đạt 99,3%. Hầu hết các vụ khiếu nại, tố cáo đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đảm bảo công khai, khách quan, đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 
 
    Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn thời gian qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo giải quyết chưa dứt điểm, còn để kéo dài; một số cơ quan, đơn vị, địa phương khi giải quyết khiếu nại có tổ chức đối thoại nhưng còn mang tính hình thức. Việc triển khai thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thực hiện nghiêm túc; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương, đơn vị còn hạn chế, chưa triển khai sâu rộng đến cơ sở…  
                                                                                      Lê Tú
.