Tọa đàm "Trưng cầu ý dân về Hiến pháp; bảo vệ Hiến pháp; bảo đảm, bảo vệ quyền con người"

Thứ Năm, 12/05/2022, 21:51 [GMT+7]
    Chiều 12/5/2022, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" tổ chức Tọa đàm về chủ đề "Trưng cầu ý dân về Hiến pháp; bảo vệ Hiến pháp; bảo đảm, bảo vệ quyền con người". Đây là những nội dung đã được hiến định trong Hiến pháp năm 2013, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
    Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì Tọa đàm.
 
    Tham dự Tọa đàm có các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đặng Văn Dũng, Trợ lý Trưởng Ban; các nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực tư pháp và thành viên Tổ Biên tập Đề án.
 
Quang cảnh Tọa đàm
Quang cảnh Tọa đàm
    Phát biểu khai mạc, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án nêu rõ, đây là tọa đàm đầu tiên trong kế hoạch tổ chức các cuộc tọa đàm chuyên sâu trong khuôn khổ Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”,  trước đó, 03 hội thảo quốc gia đã được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh… Qua đó, tiếp tục thảo luận, làm rõ những vấn đề mới, có tính đột phá hoặc còn có ý kiến khác nhau trong Đề án, giúp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án có thêm cơ sở khoa học và thực tiễn, thống nhất phương án khi đưa các nội dung này vào dự thảo Nghị quyết để báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị và trình Ban Chấp hành Trung ương. Đồng chí cho biết, trưng cầu ý dân về Hiến pháp, khoản 4, Điều 120, Hiến pháp năm 2013 quy định: Việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp do Quốc hội quyết định. Hiện cơ quan chức năng đang tham mưu cho Trung ương xây dựng Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vấn đề này được đặt ra nhằm đề cao chủ quyền nhân dân, khẳng định bản chất dân chủ của Nhà nước. Bên cạnh đó, một số cơ quan, tổ chức tham gia xây dựng Đề án và đại biểu dự các Hội thảo quốc gia vừa qua đã đề nghị nghiên cứu, thực hiện quyền phúc quyết Hiến pháp của nhân dân như tinh thần của Hiến pháp năm 1946: Nhân dân có quyền phúc quyết Hiến pháp (Điều 21). Đây là quyền chính trị quan trọng và thiêng liêng của nhân dân trong Nhà nước dân chủ, sự thể hiện rõ nét bản chất dân chủ của Nhà nước. 
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tại Tọa đàm
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát biểu tại Tọa đàm
    Tại Tọa đàm, các ý kiến đã thảo luận làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn; sự cần thiết và đề xuất phương án, thời gian thực hiện; điều kiện bảo đảm, tính khả thi, những tác động của phương án lựa chọn đối với thể chế chính trị, Nhà nước, xã hội và Nhân dân... Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật là một đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đặt ra yêu cầu xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp. Về bảo đảm, bảo vệ quyền con người, đây vừa là một đặc trưng, vừa là giá trị của Nhà nước pháp quyền. Trong Nhà nước được tổ chức theo nguyên tắc pháp quyền, quyền con người luôn gắn với quyền công dân và được tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ. Các ý kiến tại tọa đàm đã phân tích cấu trúc, mô hình, cơ quan trực thuộc của các phương án... để Ban Chỉ đạo lựa chọn đưa vào Đề án cho phù hợp...
 
    Kết thúc buổi Tọa đàm, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đánh giá cao các ý kiến phát biểu thẳng thắn, khách quan, đưa ra những quan điểm rõ ràng, sâu sắc của các đại biểu. Đồng chí lưu ý, cần tập trung phân tích các phương án về phát huy vai trò của Nhân dân, mô hình xây dựng các thiết chế bảo vệ Hiến pháp, sự cần thiết của việc xây dựng cơ quan chuyên trách về quyền con người đáp ứng xây dựng Nhà nước phát quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế…
Đặng Phước - Anh Hưng
.