Thành ủy Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Hai, 16/05/2022, 07:02 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
    Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên; đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng Ban Chỉ đạo; 05 Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Quang Đức, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy (Phó Trưởng ban Thường trực); Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Hoàng Trọng Quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố.
 
Một cuộc họp của Thành ủy Hà Nội
Một cuộc họp của Thành ủy Hà Nội
    Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực hiện theo quy định của Ban Bí thư; đồng thời thay thế và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Chương trình số 10-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”.
 
    Hà Nội là địa phương đầu tiên cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại Hội nghị lần thứ năm về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.
 
    Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Nghiêm túc tổ chức, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như nêu trong Đề án chắc chắn sẽ góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
                                                                                        Hải Hà
.