Quảng Ninh: Xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ nhân dân

Thứ Năm, 17/06/2021, 07:18 [GMT+7]
    Là một trong những địa phương nhiều năm dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR Index). Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) được người dân và doanh nghiệp trong tỉnh đánh giá rất cao; tỉnh Quảng Ninh chú trọng xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và địa phương khá chuyên nghiệp, bài bản. Thông qua đó, cải cách từ cấp tỉnh xuống các sở, ban, ngành và địa phương; các địa phương lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu của công tác cải cách hành chính. 
 
Trung tâm Điều hành thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh
Trung tâm Điều hành thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh
    Tỉnh luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ. Để hiện thực hóa quyết tâm, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tập trung thực hiện cải cách quyết liệt thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả nguyên tắc “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, trung tâm hành chính công cấp huyện; cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Đến nay, trung bình các thủ tục hành chính đưa vào Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã được cắt giảm 45% thời gian giải quyết so với quy định của Trung ương; 74% số thủ tục hành chính được giải quyết theo quy trình “5 tại chỗ” ở cấp tỉnh và 90 đến 100% ở cấp huyện.
 
    Hiện nay, Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Ninh đã cung ứng 1.552 thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 (đạt 92,99%), trong đó có 625 thủ tục hành chính mức độ 4 (đạt 36%); hơn 70% số người dân, doanh nghiệp trong tỉnh sử dụng các dịch vụ chính quyền điện tử... Thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn, tạo sự thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp, người dân. Nhờ đó, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức tiếp tục có sự cải thiện đáng kể, đạt 99,7% ở cấp tỉnh và 99,9% ở cấp huyện.
 Những nỗ lực của Quảng Ninh trong tháo gỡ vướng mắc thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh và cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành “mục tiêu kép” vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa ổn định kinh tế - xã hội. Góp phần thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện chính quyền địa phương liêm chính, phục vụ, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. 
                                                                                                Hồng Hà
.