Sơn La: Phát động Giải thưởng về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025"

Thứ Năm, 17/06/2021, 07:05 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Sơn La vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 319-QĐ/TU ngày 1/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trao Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2020. 
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 4 năm thực hiện Quyết định số 319 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tỉnh Sơn La đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương với những chủ trương, giải pháp thiết thực, sáng tạo, đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch học tập chuyên đề hằng năm, xác định các khâu đột phá; chú trọng gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị với nhiều nội dung sáng tạo. 
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã đi vào nền nếp và tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giải quyết kịp thời, hiệu quả vấn đề nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Xây dựng được nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả tạo sự lan tỏa sâu, rộng việc học tập và làm theo Bác trong các tầng lớp nhân dân. Các tổ chức cơ sở Đảng đã đăng ký triển khai thực hiện hơn 1.250 mô hình đột phá làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% các cơ quan, đơn vị đã tiến hành bổ sung, điều chỉnh nội dung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với yêu cầu và tình hình hiện nay; ghi danh 669 tập thể, gần 2.800 cá nhân thực hiện tốt việc học và làm theo Bác... 
 
    Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 1 tập thể và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen 45 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. UBND tỉnh tặng Bằng khen 33 tập thể, 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tặng Bằng khen 5 tác giả, nhóm tác giả đã có thành tích cao trong Giải báo chí về xây dựng Đảng Trung ương và Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Sơn La năm 2020; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước từ năm 2018 đến năm 2020.
 
    Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng khen thưởng 1 tập thể xuất sắc và công nhận 22 tác phẩm đoạt giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2020; trao 1 giải đặc biệt, 3 giải A, 3 giải B cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2020.
 
    Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2021; phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025”; phát động và ký cam kết trách nhiệm và xem xét trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao.
                                                                                                        P.V
.