Hòa Bình: Thực hiện phòng ngừa và xử lý các hành vi tham nhũng

Thứ Ba, 15/06/2021, 05:40 [GMT+7]
    Trong tháng 5/2021, Tỉnh ủy Hòa Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng. Các cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện khá đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm phòng ngừa và xử lý những sai phạm, tiêu cực; thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 20/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
 
Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình (tháng 5/2021)
Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình (tháng 5/2021)
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo, giao Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình thực hiện hướng dẫn việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập đối với các cơ quan khối Đảng từ tỉnh đến cơ sở. UBND tỉnh chỉ đạo, giao Thanh tra tỉnh hướng dẫn việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương chấp hành tốt các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch hoạt động, các quy chế, định mức, quy định; thực hiện nghiêm túc Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở; Công văn số 279/CV-TU về việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức.
 
    Thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí và xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng; tập trung lãnh đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức hư hỏng, tham nhũng và sai phạm đối với các dự án gây thất thoát, lãng phí, thua lỗ kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.
 
    Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thành phố thực hiện thanh tra theo kế hoạch năm 2021. Trong tháng, ngành thanh tra đã triển khai 10 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm số tiền hơn 39 triệu đồng, thu hồi nộp ngân sách nhà nước 18 triệu đồng, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm 04 tập thể và 08 cá nhân; đã tiếp nhận và xử lý 98 đơn, thư; tổ chức tiếp 78 lượng công dân tới phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.
 
    Các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, theo dõi tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế đã thụ lý. Cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra 03 vụ/07 bị can; Các cơ quan tiến hành tố tụng đang thụ lý 05 vụ/ 09 bị can liên quan đến tham nhũng, kinh tế, gồm: (1) Vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Ninh Hòa, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy. (2) Vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, huyện Lạc Sơn. (3) Vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại huyện Yên Thủy. (4) Vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mai Châu. (5) Vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Cao Răm, huyện Lương Sơn. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý, xét xử 02 vụ/02 bị cáo.
 
    Nâng cao vai trò giám sát của cơ quan dân cử. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng số lượng bài viết, các chương trình phát thanh, truyền hình nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân; đưa tin, bài viết về những tấm gương điển hình trong việc đấu tranh, phòng ngừa các hành vi tham nhũng, lãng phí, tạo sự lan tỏa trong đời sống xã hội.
Tuệ Minh
.