Lạng Sơn: Công tác phòng ngừa và xử lý tham nhũng

Thứ Năm, 17/06/2021, 06:12 [GMT+7]
    Trong tháng 5/2021, Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải các tư pháp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 12/5/2021 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.
 
    Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng; duy trì chuyên mục “Thông tin pháp luật” và “Vì an ninh Xứ Lạng”. Các cơ quan chức năng duy trì số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư để tiếp nhận thông tin, tố cáo tham nhũng; tiếp tục duy trì Trang Thông tin điện tử Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
Quang cảnh phiên sơ thẩm xét xử nguyên Giám đốc và nguyên là Kế toán trưởng Công ty Cổ phần vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn về tội “Tham ô tài sản”. TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên dừng phiên tòa, trả lại hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung (tháng 12/2020)
Quang cảnh phiên sơ thẩm xét xử nguyên Giám đốc và nguyên là Kế toán trưởng Công ty Cổ phần vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn về tội “Tham ô tài sản”. TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên dừng phiên tòa, trả lại hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung (tháng 12/2020)
    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động; thường xuyên rà soát, bổ sung và thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đơn giải hóa, công khai, minh bạch thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở.
 
    Ngành thanht ra đã tổ chức triển khai thực hiện và kết thúc 38/83 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền là 210,4 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 175 triệu đồng, đã thu hồi 152,5 triệu đồng. Các tổ chức thanh tra chuyên ngành đã xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực đối với 44 tổ chức, cá nhân, nộp ngân sách nhà nước 208,8 triệu đồng. Các cơ quan hành chính trong tỉnh tiếp 155 lượt công dân; tiếp nhận 30 đơn khiếu nại, tố cáo, có 21 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, đã giải quyết được 7/21 đơn.
 
    Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên vi phạm; trong đó có 01 cấp ủy viên. Ủy ban kiểm tra cấp huyện thi hành kỷ luật 15 đảng viên; trong đó có 06 cấp ủy viên vì vi phạm những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong đó, khiển trách 08, cảnh cáo 02, cách chức 01, khai trừ 04.
 
    Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi sát sao các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, các vụ việc, vụ án liên quan đến cán bộ, đảng viên, vi phạm quy định về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xử lý 03 vụ án. Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc 06 vụ án.
 
    Trong tháng, các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục xử lý 03 vụ án kinh tế, tham nhũng, gồm: (1) Vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn. (2) Vụ án “Vi phạm quy định về kế toán; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản; Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước” xảy ra tại UBND xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng. (3) vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn.
 Cù Tất Dũng
.