Ban Nội chính Trung ương: Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ Tư, 28/04/2021, 16:48 [GMT+7]
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị điểm cầu Hà Nội
Các đại biểu dự Hội nghị điểm cầu Hà Nội
Các đại biểu dự Hội nghị điểm cầu Hà Nội
Các đại biểu dự Hội nghị điểm cầu Hà Nội
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị 
Điểm cầu một số tỉnh, thành ủy
Điểm cầu một số tỉnh, thành ủy
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu kết luận
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu kết luận
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát động thi đua chuyên đề giai đoạn 2021-2025 các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát động thi đua chuyên đề giai đoạn 2021-2025 các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

 Đặng Phước

.