Quảng Nam: Nỗ lực cải cách hành chính

Thứ Năm, 10/06/2021, 06:54 [GMT+7]
    Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả công tác 5 tháng đầu năm 2021. 
 
    Theo báo cáo tại cuộc họp, 5 tháng đầu năm, các sở, ngành đã tham mưu ban hành 25 văn bản quy phạm pháp luật; UBND tỉnh đã ban hành 12 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, ủy quyền cho các giám đốc sở thực hiện 54 thủ tục hành chính; đã giải quyết 23.484/25.706 hồ sơ (23.276 đúng hạn - 99,11%, trễ hạn 208 hồ sơ); tiếp nhận xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 là 8.077 hồ sơ (36,53%). 
 
Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp
    Chỉ số về hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2020 (PAPI 2020) Quảng Nam thăng hạng 1 bậc (từ 22 lên 21), nhưng đã giảm điểm (từ 44,33 xuống 43,28) so năm 2019. Chỉ số PCI 2020 của tỉnh đạt 65,72 điểm, đứng ở vị trí thứ 13 trong bảng xếp hạng của 63 tỉnh/thành trong cả nước, xếp thứ 2 trong vùng duyên hải miền Trung (sau Đà Nẵng) và thuộc nhóm tỉnh có chỉ số khá (giảm 3,7 điểm và tụt 7 bậc). Ứng dụng công nghệ thông tin của Quảng Nam chỉ đứng thứ 28/63 tỉnh, thành, tụt 10 bậc so với năm 2019.
 
    Các sở, ngành, địa phương có nhiều nỗ lực cải cách hành chính, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. 
 
    Trong thời gian tới, tỉnh tập trung hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021, tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa. Các sở, ngành đẩy mạnh việc rà soát các hồ sơ bị trễ hạn, sắp xếp bộ máy, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương đạo đức công vụ, gia tăng chính quyền điện tử, chuyển đổi số.  Triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao PCI ngay từ cấp cơ sở. Kết quả cải cách hành chính là tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực, phân loại cán bộ, công viên chức… 
                                                                                              P.V
 
.