Cuộc họp các đơn vị đầu mối trong công tác tham mưu, giúp việc Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 12/05/2021, 09:56 [GMT+7]
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Cuộc họp
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Cuộc họp
Các đại biểu tham dự Cuộc họp
Các đại biểu tham dự Cuộc họp
Đồng chí Trần Quốc Cường,Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Cuộc họp
Đồng chí Trần Quốc Cường,Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Cuộc họp

 Các đại biểu tham luận tại Cuộc họp

Đại tá Nguyễn Văn Xiển, Phó Chánh Thanh tra - Bộ Quốc phòng
Đại tá Nguyễn Văn Xiển, Phó Chánh Thanh tra - Bộ Quốc phòng
Đồng chí Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng- Bộ Công an
Đồng chí Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng- Bộ Công an
Đồng chí Lê Đức Xuân, Vụ trưởng Vụ 5 - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Đồng chí Lê Đức Xuân, Vụ trưởng Vụ 5 - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Đồng chí Nguyễn Xuân Thiện, Vụ trưởng Vụ Giám đốc, Kiểm tra I - Tòa án nhân dân tối cao
Đồng chí Nguyễn Xuân Thiện, Vụ trưởng Vụ Giám đốc, Kiểm tra I - Tòa án nhân dân tối cao
Đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ - Ban Tổ chức Trung ương
Đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ - Ban Tổ chức Trung ương
Đồng chí Hà Dũng Hải, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Ban Tuyên giáo Trung ương
Đồng chí Hà Dũng Hải, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Ban Tuyên giáo Trung ương
Đồng chí Hoàng Thái Dương, Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ
Đồng chí Hoàng Thái Dương, Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ
Đồng chí Đoàn Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng Vụ 1A - Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đồng chí Đoàn Ngọc Anh, Phó Vụ trưởng Vụ 1A - Ủy ban Kiểm tra Trung ương
   Đồng chí Nguyễn Hồng Diện, Chánh Thanh tra - Bộ Tư pháp
Đồng chí Nguyễn Hồng Diện, Chánh Thanh tra - Bộ Tư pháp
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, quyền Vụ trưởng, Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng - Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Nguyễn Khắc Minh, quyền Vụ trưởng, Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng - Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ 1 - Văn phòng Chính phủ
Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ 1 - Văn phòng Chính phủ
Đồng chí Nguyễn Duy Khánh, Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Duy Khánh, Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Đồng chí Lê Hoài Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kiểm toán Nhà nước
Đồng chí Lê Hoài Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kiểm toán Nhà nước
Đồng chí Trịnh Thăng Quyết, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 2 - Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Trịnh Thăng Quyết, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 2 - Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Phạm Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Văn phòng Trung ương Đảng
Đồng chí Phạm Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Văn phòng Trung ương Đảng

 Cù Tất Dũng

.