Tuyên Quang: Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Thứ Tư, 09/06/2021, 06:49 [GMT+7]
    Trong những năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Tỉnh đã xây dựng bộ chỉ số DCI - bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố, các sở, ngành, địa phương; hằng năm, tiến hành khảo sát, công bố xếp hạng chỉ số này. Ðây cũng là cơ sở giúp tỉnh xác định các “điểm nghẽn” trong chỉ đạo, điều hành, từ đó giải quyết các nút thắt, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư.
 
    Năm 2020 là năm thứ 7 liên tiếp Tuyên Quang vươn lên vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng PCI với vị trí 31/63 tỉnh thành phố và đạt 63,46 điểm. Theo phân tích của các chuyên gia Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các cơ quan liên quan khi thực hiện khảo sát PCI năm 2020, mặc dù Tuyên Quang tăng thứ hạng 1 bậc trong bảng xếp hạng PCI nhưng lại giảm 1,67 điểm so với năm 2019. Đáng chú ý, trong 10 chỉ số thành phần PCI của tỉnh có tới 6 chỉ số giảm điểm so với năm 2019. Tuy nhiên đây là mức giảm chung bởi trong năm 2020 cả nước phải chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, trong đó giảm điểm rõ nhất là chỉ số gia nhập thị trường 6,24 điểm, giảm 1,76 điểm. Cũng theo đánh giá của VCCI, năm 2020 Tuyên Quang có điểm chỉ số thành phần Chi phí thời gian tăng khá mạnh so với năm 2019 với điểm số 7,29 (tăng 0,72 điểm), điều này phản ánh những nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại lễ công bố Chỉ số PCI tỉnh Tuyên Quang năm 2020
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại lễ công bố Chỉ số PCI tỉnh Tuyên Quang năm 2020
    Tuyên Quang thuộc nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) cao nhất, với 44,396 điểm xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố. Qua đó, số lượng dự án, vốn đăng ký đầu tư đã tăng mạnh so với những năm trước, đặc biệt là từ các tập đoàn, tổng công ty lớn trong nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, tăng cường trợ giúp doanh nghiệp, giảm thời gian cấp chứng nhận đầu tư và đăng ký kinh doanh, giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Với đà phát triển và tăng trưởng của doanh nghiệp và kết quả cải cách hành chính trong những năm gần đây ở tỉnh Tuyên Quang bước đầu đã tạo sự thông thoáng môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp. 
 
    Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc giải quyết, rà soát, loại bỏ và đơn giản hóa các thủ tục hành chính ở mỗi cơ quan, đơn vị; công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Ðồng thời, duy trì việc gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp và thực hiện thí điểm giao Sở Kế hoạch và Ðầu tư làm đầu mối tổ chức việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư thực hiện dự án nằm ngoài khu công nghiệp. Triển khai thực hiện cắt giảm triệt để chi phí bất hợp lý trong tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh, đẩy lùi và ngăn chặn các hành vi làm phát sinh chi phí không chính thức của doanh nghiệp; tạo một môi trường kinh doanh lành mạnh…
                                                                                   Tiến Dũng
.