Bến Tre: Ban hành các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Thứ Bảy, 17/10/2020, 07:15 [GMT+7]
    Tập thể Tỉnh ủy Bến Tre luôn gương mẫu và phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quan tâm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; chủ động tự phát hiện vụ việc có dấu hiệu tham nhũng ngay tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý; gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao tính tự giác, tu dưỡng, tự rèn luyện trong cán bộ, đảng viên, tạo phong trào rộng khắp, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ quan liêu, tham nhũng trong hệ thống chính trị. 
 
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Bến Tre
Một Hội nghị của Tỉnh ủy Bến Tre
    Qua triển khai thực hiện, vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương  mẫu của đảng viên và các cấp ủy đảng, người đứng đầu được nâng lên, nêu cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý, giáo dục đảng viên; kiểm tra, ngăn ngừa và phát hiện cán bộ, đảng viên vi phạm, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; nhất là thực hiện khá tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện, xử lý nghiêm minh, đúng quy định đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo xác định rõ vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, xử lý kịp thời, nghiêm minh người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; đã chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm 29 trường hợp tập thể, người đứng đầu để xảy ra sai phạm về tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó, có 01 trường hợp bị xử lý hình sự vì đã để xảy ra tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng tại cơ quan do mình quản lý, phụ trách; không có trường hợp người đứng đầu có hành vi bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng. 
 
    Nội dung phòng, chống tham nhũng được đưa vào các cuộc họp thường kỳ của các cấp ủy và xem đây là một trong các tiêu chí xét thi đua, nhận xét, đánh giá, phân tích chất lượng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm. 
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, chỉ đạo các cấp, ngành tập trung thực hiện tốt công tác phát hiện tham nhũng, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là đối với công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở. Qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng, các vụ tai phạm có dấu hiệu tiêu cực liên quan đến tham nhũng được phát hiện, xử lý nghiêm minh; tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng, chống "tham nhũng vặt”, góp phần ngăn chặn tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thời gian qua.
                                                                                                 Lê Hiếu
.