Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị

Thứ Năm, 15/10/2020, 16:15 [GMT+7]
    Sáng ngày 15/10/2020, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội; cùng tham dự Đại hội có 345 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 47 ngàn đảng viên, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần đoàn kết và quyết tâm đổi mới của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh.
 
    Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phát huy truyền thống của quê hương cách mạng anh hùng, nỗ lực phấn đấu, với ý chí và quyết tâm cao, cơ bản hoàn thành mục tiêu đưa Quảng Trị "đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước", góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội
    Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, công nghiệp năng lượng và chế biến nông sản, dịch vụ và kinh tế biển được quan tâm phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,16%, cao hơn bình quân chung của cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 55,4 triệu đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2015 (đứng thứ 2 trong các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ và thứ 37 của cả nước). Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút được nhiều dự án đầu tư, nhất là các dự án năng lượng tái tạo được đầu tư với tổng công suất 377 MW, tăng 3,7 lần so với đầu nhiệm kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được tập trung chỉ đạo, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới 56,4%, cao hơn bình quân cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc.
 
    Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, chính trị - xã hội ổn định, an ninh biên giới được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, quyết liệt, có nhiều cách làm mới, sáng tạo và hiệu quả.
 
    Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao sự công phu, nghiêm túc, khoa học và tinh thần cầu thị của Tỉnh ủy Quảng Trị trong công tác chuẩn bị Đại hội; các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII phù hợp với Chỉ thị số 35-CT/TW của Trung ương. Nội dung các văn kiện đã bám sát những tư tưởng, quan điểm lớn nêu trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và sát với tình hình thực tiễn của địa phương.
 
    Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phan Đình Trạc cơ bản nhất trí với các nội dung đã được xác định trong Báo cáo chính trị của tỉnh Quảng Trị. 
 
    Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp để Quảng Trị thực hiện trong thời gian tới, như:
 
    Tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, ý chí quật cường, hành động quyết liệt, sáng tạo của nhân dân Quảng Trị trong những năm chống Mỹ cứu nước anh hùng để xây dựng, phát triển tỉnh nhà. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Phát triển toàn diện nông, lâm, thủy sản, gắn với xây dựng nông thôn mới. Đầu tư phát triển đồng bộ thương mại, du lịch, dịch vụ. Chú ý bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, các di tích lich sử cách mạng, các công trình văn hóa- tâm linh, gắn với phát triển du lịch.
 
    Cần đặc biệt lưu ý vị trí chiến lược quan trọng của Quảng Trị về quốc phòng, an ninh. Do đó, cần tập trung chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; quyết liệt và hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; chủ động phát hiện và xử lý kịp thời mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là vùng biên giới.
 
    Nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hết sức quan tâm, giữ gìn và tăng cường đoàn kết nội bộ, trước hết trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy.
                                                                                                P.V
.