Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ Ba, 13/10/2020, 18:46 [GMT+7]
    Ngày 12/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
 
    Dự Đại hội có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương…
 
Các đại biểu dự Đại hội
Các đại biểu dự Đại hội
    Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành theo phương châm: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
 
    Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Lực lượng Công an Trung ương tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt công tác công an. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, Đảng bộ Công an Trung ương đã có nhiều giải pháp chủ động phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. Đảng bộ Công an Trung ương cũng đã chủ động nhận diện và giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề phức tạp nổi lên trong 05 năm qua như tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm trên không gian mạng… Tích cực phòng ngừa, kịp thời phát hiện, điều tra, khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn; thu hồi cho Nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng, tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt cao; là những dấu ấn tích cực, được coi là “điểm sáng” trong công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ qua. 
 
    Kết quả công tác phòng, chống tội phạm đã đạt và vượt các chỉ tiêu do Quốc hội, Chính phủ đề ra; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự năm sau cao hơn năm trước; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai, tiêu cực; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
 
    Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an Trung ương phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, thống nhất, chủ động, bản lĩnh, sáng tạo, nhạy bén, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI đề ra.
 
    Về nhiệm vụ thời giai tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng lực lượng Công an Trung ương trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra. Đảng bộ Công an Trung ương cũng cần tập trung xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Trung ương trong thời kỳ mới, trở thành biểu tượng cao cả, cao đẹp về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Trung ương; vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên Công an phải được lan tỏa trong toàn lực lượng và toàn xã hội; tiếp tục nâng cao tinh thần “vì nước quên thân - vì dân phục vụ”, “trọng dân, gần dân - lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”; phải giữ vững và mài sắc hơn “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Tổ quốc, Nhà nước và nhân dân.
                                                                                        Kim Anh
.