Kiên Giang: Tăng cường kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện sai phạm, tham nhũng

Chủ Nhật, 11/10/2020, 05:44 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương tỉnh Kiên Giang quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá tốt công tác tự kiểm tra nội bộ; tăng cường giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhằm ngăn ngừa sai phạm. Qua đó, đã phát hiện 03 vụ tham nhũng với tổng số tiền 1,53 tỷ đồng, cơ quan chức năng đã xử lý theo quy định của pháp luật.
 
    Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, từ năm 2013 đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét xử lý kỷ luật 25 tổ chức, 2.246 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu về nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ, đạo đức lối sống, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, quản lý, trong đó có 22 đảng viên có liên quan đến tham nhũng.
 
    Công tác thanh tra kinh tế - xã hội tập trung vào các lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách, đất đai, tài nguyên; đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện chính sách an sinh xã hội... Thời gian qua, thanh tra các cấp đã thực hiện 873 cuộc, qua thanh tra đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiều quy định, khắc phục những sơ hở của cơ chế chính sách, góp phần quan trọng phòng ngừa sai phạm, tham nhũng; có 19 vụ chuyển cơ quan điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, đến nay đã xét xử xong 07 vụ, đã khởi tố 02 vụ, đình chỉ 05 vụ, đang giám định, điều tra 05 vụ.
 
    Qua công tác giải quyết tố cáo, cơ quan chức năng đã chuyển sang cơ quan điều tra 01 vụ, 01 người có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ vì vụ lợi, với số tiền 2,2 tỷ đồng (tòa án nhân dân đã đưa ra xét xử với mức án 5 năm tù giam).
 
    Cơ quan chức năng đã tiếp nhận 48 tin báo tố giác về tội phạm tham nhũng, đã giải quyết 47/48 tin, trong đó khởi tố vụ án hình sự 38 tin, không khởi tố vụ án hình sự 05 tin, tạm đình chỉ điều tra 04 tin (do hết thời hạn giải quyết nguồn tin, nhưng chưa có kết quả giám định). Còn lại 01 tin đang giải quyết).
 
    Các cơ quan tụng của tỉnh đã có nhiều cố gắng, thực hiện tốt công tác phối hợp, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh đối với các vụ án tham nhũng trên địa bàn tỉnh. 
 
    Cơ quan điều tra đã khởi tố 48 vụ/81 bị can; đã giải quyết, chuyển sang viện kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố 45 vụ/79 bị can (trong đó 69 bị can tội tham nhũng). 
 
    Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thụ lý 47 vụ/87 bị can; đã chuyển sang tòa án nhân dân để xét xử theo thẩm quyền 47 vụ/86 bị can (69 bị can tội tham nhũng).
 
    Tòa án nhân dân hai cấp đã đưa ra xét xử 50 vụ/73 bị cáo về tội tham nhũng. Số tiền tham nhũng bị chiếm đoạt, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước là 122,956 tỷ đồng, đã thu hồi 53,122 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 43,2%.
 
    Thực hiện kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo chuyển cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ đối với 07 vụ việc. Trong đó, 02 vụ chuyển sang cơ quan điều tra kết quả điều tra: không đủ cơ sở khởi tố và đã chuyển xử lý hành chính), 05 vụ giao cơ quan thanh tra tiến hành thanh tra lại (đến nay đã thực hiện xong) và 08 vụ yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm theo kết luận thanh tra. 
                                                                                      Kim Long
.