Cà Mau: Tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020

Thứ Ba, 13/10/2020, 18:45 [GMT+7]
    Ngày 12/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC), giai đoạn 2011-2020; giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2021-2030. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
    Theo báo cáo tại Hội nghị, công tác cải cách hành chính tại Cà Mau luôn được Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, huy động được sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Qua 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ, công tác CCHC tại Cà Mau đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính công và hiện đại hóa hành chính…
 
Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.
    Trong giai đoạn 2011-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành 1.077 Quyết định công bố thủ tục hành chính. Trong đó, có 2.949 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; 3.436 thủ tục hành chính mới được ban hành và 2.920 thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hủy bỏ. Đến nay, số thủ tục hành chính đang thực hiện tại các cấp của tỉnh là 1.949. Hằng năm, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Kết quả, đã có hơn 1.000 thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định, với tỷ lệ cắt giảm từ 5% đến 83%.
 
    Các cơ quan, đơn vị hành chính tỉnh Cà Mau cũng xúc tiến nhanh việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thông qua cơ chế một cửa và một cửa liên thông trên nhiều lĩnh vực; đã thực hiện đối với 17/18 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; 9/9 đơn vị cấp huyện và 101/101 đơn vị cấp xã. Qua kiểm tra, rà soát của tỉnh, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của các đơn vị từ tỉnh đến xã trung bình đạt từ 99,42% đến 99,98%; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh trung bình đạt đến 95%.
 
    Để đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ hành chính công ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, qua tinh gọn, sắp xếp, đến nay, Cà Mau chỉ còn 101 phòng, 11 tổ chức hành chính trực thuộc sở và tương đương, giảm 20 phòng và bảy tổ chức hành chính so với năm 2011; 624 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 62 đơn vị so với năm 2011; tổng số đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên cũng tăng từ 26 lên 50. Trong năm 2020, biên chế mà Cà Mau được giao là 22.769, so với biên chế được giao năm 2011, biên chế hiện tại của tỉnh đã giảm được 1.534 (trong đó, biên chế công chức giảm 197, đạt 8,8%; biên chế viên chức giảm 1.337, đạt 6,06%); việc thực hiện tinh giản biên chế tiếp tục được tỉnh quan tâm thực hiện. Tính đến 01/9/2020, Cà Mau đã thực hiện tinh giản biên chế được 1.423/2.710 người, đạt tỷ lệ 52,51% so với kế hoạch đề ra.
 
    Để bảo đảm khối lượng công việc lớn trong điều kiện nhân lực thu hẹp lại, thời gian qua, Cà Mau đã tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; toàn tỉnh đã bố trí 1.790/1.870 công chức theo đúng đề án vị trí việc làm được phê duyệt, đạt 95,72%; viên chức là 21.513/21.913, tỷ lệ đạt 98.18%. Qua đánh giá, phân loại từ năm 2011 đến 2019: Số lượng cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ từ mức trung bình đến xuất sắc chiếm tỷ lệ trên 99,3%/năm, số không hoàn thành nhiệm vụ trung bình chỉ 0,58%/năm.
                                                                                                  P.V
.