Ban Nội chính Trung ương: Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II (2020-2025)

Thứ Sáu, 25/09/2020, 17:24 [GMT+7]
Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội
Các đại biểu dự Đại hội
Các đại biểu dự Đại hội
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương phát biểu tại Đại hội
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, , Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương trình bày Báo cáo tại Hội nghị
Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc
Đồng chí đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Cơ quan Ban Nội chính Trung ương trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc
Đồng chí đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Cơ quan Ban Nội chính Trung ương trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc
Đồng chí đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Cơ quan Ban Nội chính Trung ương trao Bằng khen của Ban Nội chính Trung ương cho đồng chí Nguyễn Văn Yên, Vụ trưởng Vụ theo dõi xử lý các vụ án vụ việc
Đồng chí đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Cơ quan Ban Nội chính Trung ương trao Bằng khen của Ban Nội chính Trung ương cho đồng chí Nguyễn Văn Yên, Vụ trưởng Vụ theo dõi xử lý các vụ án vụ việc
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương trao Bằng khen của Ban Nội chính Trung ương cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương trao Bằng khen của Ban Nội chính Trung ương cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Bằng khen của Ban Nội chính Trung ương cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Bằng khen của Ban Nội chính Trung ương cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

 Đặng Phước

.